Virtuelt TR Regionsmøde den 11. september 2020 i Region Øst kl. 10.00-11.45 for TR på KL-Overenskomst

TR-regionsmødet i Region Øst den 11. september 2020 - er for TR ansat på KL's overenskomst.
Fredag 11. september 2020
10.00
Ergoterapeutforeningen
Nørre Voldgade 90
1358 København K

To gange om året får TR en invitation fra Etf til at deltage på et TR-regionsmøde.

I efteråret afvikler vi TR-regionsmøderne som korte, virtuelle møder for at give flest mulige TR en mulighed for at deltage efter en længere periode med Corona.   

 

Dato og tid

TR-regionsmøde i Region Øst fredag den 11. september 2020, kl. 10 - 11.45.

Tilmeld dig nederst på siden. Frist for tilmelding er 1. september 2020.

Ca. en uge før mødet, får du en mail med et link til det virtuelle møde, samt program og deltagerliste.

 

Mødet afvikles i programmet Teams.  Du behøver ikke at downloade programmet for at deltage.  

 

Torsdag den 17. september kl. 8.15–10.00 eller kl. 10.30-12.15 eller kl. 13.00-14.45 er der tilsvarende møder for TR på KL’s overenskomst, hvis de datoer passer dig bedre. Du kan tilmelde dig på etf.dk.

 

Se programmet her

 

Programmet for forårets og efterårets møder fastlægges fra gang til gang.

Almindeligvis holdes TR-regionsmøderne fælles for TR ansat på den kommunale eller regionale overenskomst. Nogle gange opdeles møderne efter overenskomst - så der er særskilt møde for TR ansat på KL's overenskomst og særskilt møde for TR ansat på Danske Regioners overenskomst.  

Mødernes indhold vil ofte være en blanding af politiske oplæg, debat, undervisning og erfaringsudveksling mv. 

Her møder du andre TR og FTR fra din region, din Regionsformand, konsulenter fra Etf samt evt. Etf’s formand eller næstformand.

 

Forudsætninger for at deltage

Du er enten:

  • TR og TR for flere faggrupper
  • TR-suppleanter for flere faggrupper, hvis TR ikke er ergoterapeut

ansat på KL's overenskomst. 

Er du TR-suppleant med selvstændige TR-opgaver, giver Etf dig mulighed for at deltage sammen med TR. Men spørg først din leder om du kan få tjenestefri med løn for at deltage på mødet.

Er du TR-suppleant (kun for ergoterapeuter), kan du deltage, hvis din TR er forhindret.

 

Sted

Virtuelt TR-regionsmøde, via Teams.

 

Udgifter ifm med TR-regionsmødet

Mødet er gratis.

  • Etf giver refusion for tabt arbejdsfortjeneste efter anmodning fra arbejdsgiver

 

Husk at søge om tjenestefri med løn

Husk at søge om tjenestefri inden mødet jf. TR-aftalen's bestemmelser om TR's deltagelse på TR-møder arrangeret af organisationen.

Et TR-regionsmøde er et internt Etf-møde. 

Ifølge MED-aftalen § 15 stk. 1 (§ 16 stk 1 i København og Frederiksberg) gives TR, efter ”anmodning om tjenestefri med løn”, den nødvendige tjenestefrihed for at deltage på møder for TR, som den forhandlingsberettigede organisation arrangerer. 

 

Tilmeldingsfrist

Den 1. september 2020.

Husk at søge om tjenestefri med løn hos din leder, inden du tilmelder dig.

Pladserne til TR-regionsmøderne bliver tildelt efter først-til-mølle-princippet.

Vi glæder os til at se dig på et af de kommende regionsmøder. For at deltage skal du have tilmeldt dig inden fristens udløb. Vær opmærksom på, at du umiddelbart efter din tilmelding modtager en bekræftelse på, om du har fået en plads på mødet. Det er ikke muligt at tilmelde sig efter fristens udløb – ligesom du heller ikke kan bytte plads med andre efter fristens udløb.

 

Kontaktpersoner

Spørgsmål vedrørende din tilmelding, kontakt sekretær Kirsten Andersen tlf. 53 36 49 43 eller kan@etf.dk.

Spørgsmål vedrørende mødets indhold, kontakt din Regionsformand Rikke Uldum Abrahamsen, tlf. 53 36 49 71 eller mail rua@etf.dk  eller chefkonsulent Merete Lauesen, tlf. 53 36 49 34 eller mail ml@etf.dk.

 

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.