Virtuelt kursus - Modul 3

Dette Modul 3 for dig, der har gennemført Modul 1 og Modul 2 på TR-grunduddannelsen før oktober 2020. Kurset afholdes virtuelt og er af en dags varighed.
Torsdag 15. april 2021
09.00
Virtuelt
Nørre Voldgade 90
1358 København K

Hvad handler kurset om

 

Modul 3 – TR som strategisk interessevaretager

Dette sidste modul i TR-grunduddannelsen afholdes som et virtuelt kursus af en dags varighed på grund af COVID-19.

 

Kursets indhold

 • Interessentanalyse
 • Rette budskab til rette modtager
 • Arbejdspladsen i det store perspektiv - under indflydelse af politiske beslutninger, lovgivning, økonomi
 • Aktuelle politiske dagsordener
 • Brug af MED/SU-systemet som vej til indflydelse
 • Det målrettede, strategiske arbejde for at fremme en sag eller sætte dagsordenen

 

Efter kurset vil du 

 • Kunne foretage en interessentanalyse og anvende den målrettet i forhold at fremme en sag
 • Kunne forstå betydningen af at sælge rette budskab til rette modtager, og kunne anvende den viden målrettet i forhold til at fremme en sag
 • Kunne anvende viden om MED/SU-systemet målrettet, som en vej til at fremme en sag
 • Have viden om, hvordan national politik, lovgivning og økonomi har indflydelse på de lokale politiske og økonomiske rammer for arbejdspladsen

 

Din forberedelse

Du skal være forberedt på lidt forberedelse inden kurset.

 

Målgruppe

 • TR
 • TR-suppleanter for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe

 

Forudsætninger for at deltage

Du skal have gennemført Modul 1 og Modul 2 på TR-grunduddannelsen FØR oktober 2020. 

Husk at søge om tjenestefri med løn hos din leder, inden du tilmelder dig.

 

Varighed

Modul 3 afholdes den 15. april 2021 i tidsrummet kl. 9-15. På grund af COVID-19 bliver det afholdt virtuelt.

OBS:  I fald der kommer rigtigt mange tilmeldinger, kan der blive tale om at dele holdet i to. Så opretter vi endnu et kursus den 14. april.  

Når du tilmelder dig kurset den 15. april bedes du angive, om du, om nødvendigt, vil kunne deltage den 14. april. Derfor sæt foreløbigt kryds i din kalender ved både den 14. april og 15. april. Umiddelbart efter tilmeldingsfristen den 8. marts, får alle besked om holdet bliver delt eller ej og i givet fald, hvilken dato man deltager på kurset. 

Hvis holdet ikke bliver delt, holdes kurset den 15. april.  

 

Tilmeldingsfrist

Den 8. marts 2021

 

Udgifter ifm med kurset

Kurset er gratis.  

 • Etf dækker dine udgifter til transport. Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her 
 • Etf giver refusion for tabt arbejdsfortjeneste efter anmodning fra arbejdsgiver

 

Deltagerantal

24 

 

Undervisere og kursusledere

Chefkonsulent Merete Lauesen, Afd. Forhandling & Løn

Politisk konsulent Afd. Politik, Profession og Kommunikation 

 

Program

Du får tilsendt en mail med et link til det virtuelle kursus, program, deltagerliste samt praktiske oplysninger ca. 3-4 uger før kurset. 

Kurset afvikles i programmet Teams. Du behøver ikke at downloade programmet for at deltage.

 

Kontaktpersoner

Spørgsmål vedrørende din tilmelding, kontakt sekretær Lone Petersen. Tlf 5336 4936 eller mail lp@etf.dk

Spørgsmål vedrørende kursets indhold, kontakt chefkonsulent Merete Lauesen. Tlf. 5336 4934 eller mail ml@etf.dk

 

Dine data

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.