AFLYST - Virtuelt intromøde med din regionsformand, Region Øst den 20. marts 2023

Etf inviterer dig, der er nyvalgt TR i region Øst, til et virtuelt intromøde med din regionsformand - sammen med andre nye tillidsvalgte i kommuner og regioner. Intromødet er en del af TR-grunduddannelsen.
Mandag 20. marts 2023
14.00
Virtuelt
Nørre Voldgade 90
1358 København K

 

Hvad handler intromødet om

Som en del af den nye TR-grunduddannelse inviterer Etf dig som ny tillidsvalgt til et virtuelt intromøde med din regionsformand – sammen med andre nye tillidsvalgte i kommuner og regioner i din region. Tilmeld dig endelig - uanset om du er påbegyndt TR-grunduddannelsen eller er færdig med TR-grunduddannelsen, men bare ikke tidligere har haft mulighed for at deltage på intromødet.  

Formålet med mødet er, at I får hilst på hinanden, og får lagt grunden til, hvordan I kan bruge hinanden i samarbejdet - aktuelt og fremadrettet.
Du får et indblik i, hvornår og i hvilke situationer du som TR med fordel kan involvere din regionsformand. Din regionsformand får samtidigt et indblik i, hvad I evt. står med af udfordringer på arbejdspladsen – og om det evt. kalder på politisk handling fra regionsformanden.


Dato og tidspunkt

Den 20. marts 2023 kl.14 - 15.


Sted

Virtuelt, via Teams. Ca. en uge før mødet, får du en mail med link til mødet, en deltagerliste samt praktiske oplysninger.

 

Forudsætninger for at deltage

Du er enten:

  • nyvalgt TR, TR for flere faggrupper eller nyvalgt midlertidigt fungerende TR
  • nyvalgt TR-suppleant for flere faggrupper, hvis TR ikke er ergoterapeut

ansat i en kommune, region eller privat ansat. 

Intromødet er en del af den nye TR-grunduddannelse fra oktober 2020. 

 

Deltagerantal

Max. 6 

Pladserne tildeles efter først-til-mølle-princippet.  

 

Tilmeldingsfrist

Den 6. marts 2023. Tilmeld dig nederst på siden. 

Vær opmærksom på, at du umiddelbart efter din tilmelding modtager en bekræftelse på, om du har fået en plads. 

Regionsformanden glæder sig til at møde dig og andre nyvalgte TR. For at deltage skal du have tilmeldt dig inden fristens udløb. Det er ikke muligt at tilmelde sig efter fristens udløb. 

Er du i tvivl om du har tilmeldt dig et møde, så gå på mit.etf.dk, hvor du bl.a. kan finde kurser og møder, du har tilmeldt dig.

 

Udgifter i forbindelse med intromødet

Mødet er gratis.

Etf dækker udgifter til evt. tabt arbejdsfortjeneste. 

 

Husk at søge om tjenestefri med løn

Husk at søge om tjenestefri med løn inden mødet jf. TR-aftalen's bestemmelser om TR's deltagelse på TR-kurser- og møder arrangeret af organisationen.

Intromødet er en del af TR-grunduddannelsen. 

Ifølge MED-aftalen § 15 stk. 1 (§ 16 stk 1 i København og Frederiksberg) gives TR, efter ”anmodning om tjenestefri med løn”, den nødvendige tjenestefrihed for at deltage på kurser og møder for TR, som den forhandlingsberettigede organisation arrangerer. 

 

Kontaktpersoner

Spørgsmål vedrørende mødets indhold, kontakt din Regionsformand Rikke Uldum Abrahamsen, tlf. 5336 4971 eller mail rua@etf.dk. 

Spørgsmål vedrørende din tilmelding, kontakt sekretær Lone Petersen, tlf. 5336 4936 eller mail lp@etf.dk.

 

Dine data

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.