Virtuelt intromøde for nyvalgte TR i staten den 21. september 2023

ETF inviterer dig, der er nyvalgt TR i staten, til et intromøde med din næstformand - sammen med andre nye tillidsvalgte. Intromødet er en del af TR-grunduddannelsen.
Torsdag 21. september 2023
14.30
Virtuelt
Nørre Voldgade 90
1358 København K

 

Hvad handler intromødet om

Som en del af den nye TR-grunduddannelse inviterer ETF dig som ny tillidsvalgt til et såkaldt intromøde med din næstformand - sammen med andre nye tillidsvalgte i staten.

Formålet med mødet er, at I får hilst på hinanden, og får lagt grunden til, hvordan I kan bruge hinanden i samarbejdet - aktuelt og fremadrettet.
Du får et indblik i, hvornår og i hvilke situationer du som TR med fordel kan involvere din næstformand. Din næstformand får samtidigt et indblik i hvad I evt. står med af udfordringer på arbejdspladsen – og om det evt. kalder på politisk handling fra næstformanden.


Dato og tid

Den 21. september 2023 kl. 14.30-15.30.


Sted

Virtuelt, via Teams. Ca. en uge før mødet, får du en mail med link til mødet, deltagerliste samt praktiske oplysninger.

 

Forudsætninger for at deltage

Du er enten:

  • nyvalgt TR og TR for flere faggrupper eller nyvalgt midlertidigt fungerende TR
  • nyvalgt TR-suppleant for flere faggrupper, hvis TR ikke er ergoterapeut

ansat i staten. 

Intromødet er en del af den nye TR-grunduddannelse fra oktober 2020. 

 

Tilmeldingsfrist

Den 11. september 2023 kl. 12.00. Tilmeld dig nederst på siden. 

Intromødet er for nyvalgte TR. Vær opmærksom på, at du umiddelbart efter din tilmelding modtager en bekræftelse på, om du har fået en plads. 

Næstformanden glæder sig til at møde dig på intromødet for nyvalgte TR. For at deltage skal du have tilmeldt dig inden fristens udløb. Det er ikke muligt at tilmelde sig efter fristens udløb.

 

Udgifter i forbindelse med intromødet

Mødet er gratis.

 

Husk at søge om tjenestefri med løn

Husk at søge om tjenestefri inden mødestart jf. Cirkulære om TR i Staten.

Intromødet er en del af TR-grunduddannelsen. 

 

Kontaktpersoner

Spørgsmål vedrørende mødets indhold, kontakt næstformand Margrethe Boel, tlf. 5336 4922 eller mail mbs@etf.dk eller konsulent på TR-området Janne Molin, tlf. 5336 4174 eller mail jmo@etf.dk.

Spørgsmål vedrørende din tilmelding, kontakt sekretær Lone Petersen, tlf. 5336 4936 eller mail lp@etf.dk.

 

Dine data

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.