Virtuelt: Generalforsamling i Selskab for ledere

Onsdag 16. december 2020
15.00

Dagsorden for generalforsamling:

 

1. Valg af dirigent og referent

2. Præsentation af Etf’ s næstformand, Margrethe Boel

3. Bestyrelsens beretning

4. Fremlæggelse af regnskab 2019

5. Indkomne forslag

6. Arbejdsprogram for det kommende år frem til efteråret 2021

7. Budget for det kommende år

8. Nyt fra Etf

9. Valg af bestyrelse og suppleanter

 

Forslag der ønskes drøftet og behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde på email senest onsdag den 2. december 20, kl. 12.00. Forslag sendes til Mette Skjærbæk Svane på: mettsvan@rm.dk

 

Målgruppe

Medlemmer, der er medlem af Selskab for ledere

 

Pris

Det er gratis at deltage

 

Tilmeldingsfrist

6. december 2020