Virtuelt - Generalforsamling i EFS Psykiatri og Psykosocial Rehabilitering

Generalforsamling i EFS Psykiatri og Psykosocial Rehabilitering - se dagsorden
Tirsdag 23. marts 2021
19.00

 

Dagsorden til Generalforsamlingen

1. Valg af referent og dirigent
2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2020
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse og diskussion af arbejdsprogram for kommende år
6. Fastsættelse af kontingent
7. Budget for kommende år
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

  •  Pernille Thomsen – modtager ikke genvalg.
  •  Jytte Rotbøl - modtager genvalg
  •  Lina Eliasson – modtager genvalg

9. Valg af revisor og suppleant

  •  Bodil Fauerskov – modtager ikke genvalg som suppleant

10. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Medlemmer der ønsker at opstille til bestyrelsen skal sende en mail til formanden med navn, arbejdsadresse, og et par linjer om baggrund for at opstille. Man kan også opstille på selve dagen.


Du kan se hele invitatione her (Åbner i nyt vindue)

 

Tid og sted

Tirsdag den 23. marts 2021 kl. 19.00 - 20.00

Generalforsamlingen er virtuelt, og som tilmeldt får man et link til teams efter tilmeldingsfristen udløb.

 

Pris

Gratis.

 

Max. antal deltager

Intet max, alle kan deltage, da det er virtuelt.

 

Tilmeldingsfrist

Tilmelding senest onsdag den 17. marts 2021 via Ergoterapeutforeningens hjemmeside tryk her

 

Kontaktpersoner

Har du spørgsmål til arrangementet kontakt bestyrelsesmedlem Henriette Kiirdal Niemann, henrietteniemann@hotmail.com

Har du spørgsmål til din tilmelding kontakt sekretær Anette Meulengracht-Jensen, amj@etf.dk.

 

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.