Virtuel temadag for FTR og FTR-suppleanter - 2021

På temadagen sætter vi fokus på din rolle som FTR og FTR-suppleant i et perspektiv af styringsparadigmerne. Vi skal rundt om rollen som FTR, der står i spidsen for sit valggrundlag, TR-fællesskabet, og FTR's relation til ledelsen. Temadagen afholdes af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
Onsdag 21. april 2021
08.00

Temadagen er ændret fra fysisk fremmøde til virtuel afholdelse.

 

Hvad handler temadagen om

Indhold

 • Indflyvning til styringsparadigmer
 • Din rolle som FTR i et perspektiv af paradigmerne
 • Tillid: Hvordan opbygges tillid op til ledelsen? Og på hvilke præmisser?
 • Muligheder og udfordringer i forhold til at FTR bidrager til ledelse i bevægelsen mod New Public Governance
 • Hvordan FTR står i spidsen for sit valggrundlag – TR-fællesskabet?

Forberedelse:
Du skal forberedt på at læse nogle kapitler inden temadagenDu får kapitlerne tilsendt ca. 3-4 uger før kurset.

Efter temadagen  

 • Kan du forstå og aktivt forme din rolle som FTR i lyset af paradigmerne
 • Har du en dybere forståelse af hvad tillid er, hvordan den opbygges og de dilemmaer, der kan opstå, når tilliden kommer i klemme.
 • Kan du kritisk, konstruktivt bidrage til ledelse i bevægelsen mod New Public Governance, med blik for præmisser, dilemmaer og krydspres.
 • Kan du bedre forstå og udvikle din rolle i forhold til at stå i spidsen for TR-fællesskabet - dit valggrundlag

Målgruppe

 • FTR
 • FTR-suppleanter

Forudsætninger for at deltage

Som udgangspunkt, skal du have gennemført TR-grunduddannelsen.

Varighed

Temadagen afholdes den 21. april 2021.

Pris

Temadagen er gratis.

Udgifter i forbindelse med temadagen

 • Etf dækker evt. udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og transport.
 • Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her.
 • Husk at søge om tjenestefri inden kursusstart jf. TR-aftalen's bestemmelser om TR's deltagelse på TR-kurser.

Deltagerantal og fordeling af pladser

Min. 15
Max. 40

Pladserne tildeles efter først-til-mølle-princippet.

Program

Du får tilsendt en mail med program og praktiske oplysninger ca. 3-4 uger før temadagen.

Underviser

Tina Øllgaard Bentzen, forsker, institut for Samfund og Udvikling på RUC.

Kursusleder

Merete Lauesen, Ergoterapeutforeningen
Janne Molin, Danske Fysioterapeuter

Kontaktpersoner

Har du spørgsmål til forudsætninger og indhold på dagen, skal du kontakte chefkonsulent Merete Lauesen, ML@etf.dk, tlf. 53 36 49 34.
Har du spørgsmål til din tilmelding, skal du kontakte kursussekretær Kirsten Andersen, KAN@etf.dk eller tlf. 53 36 49 43.

COVID-19

På kurser afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter, følger vi sundhedsmyndighedernes COVID-19 retningslinjer med henblik på at forebygge smittespredning.

Dine data

BEMÆRK! Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter varetager administrationen af kurset i fællesskab. Derfor vil dit navn, postnr./by, arbejdsplads og e-mailadresse blive udvekslet med dem i forhold til deltagerlisten og den efterfølgende evaluering af kurset. Hvis du ikke ønsker at dine data står på deltagerlisten, skal du skrive til KAN@etf.dk .

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.