Virtuel generalforsamling i EFS Geriatri og Gerontologi den 3. maj 2021

Mandag 3. maj 2021
19.00

 

Ergoterapifagligt Selskab for geriatri og gerontologi afholder virtuel generalforsamling den 3. maj 2021.

 

Ordinær generalforsamling med følgende dagsorden

1. Valg af referent og dirigent.
2. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning.
3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab 2020.
4. Indkomne forslag.
5. Fremlæggelse og diskussion af arbejdsprogram/handleplan for 2021.
6. Fastsættelse af kontingent for henholdvis ordinære og associerede medlemmende.
7. Budget for kommende år 2021.
8. Valg af bestyrelsesmedlmmer og suppleanter. 
     - Der er fire bestyrelsesmedlemmer på valg. Der er 2, som genopstiller, og 2 som ikke genopstiller. 
     - Der er to ledige suppleant-pladser
9. Valg af økonomisk kontrollant og suppleant.
10. Nyt fra Etf.
11. Evt.  

Forslag der ønskes behandlet under punkt 4 skal sendes til betyrelsen på efsgeriatri@gmail.com senest d 19. april 2021.

 

Målgruppe

Kun medlemmer af EFS Geriatri og Gerontologi.

 

 

Pris

Gratis at deltage.

 

Tilmeldingsfrist 

Den 28. april 2021.

 

Kontaktpersoner

Har du spørgsmål til din tilmelding, skal du kontakte Anette Meulengracht-Jensen på amj@etf.dk
Har du spørgsmål til selve arrangementet kontakt efsgeriatri@gmail.com

 

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.