Velfærdsteknologi i vores arbejdsliv - Viborg

Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter arrangerer, i samarbejde med ph.d. Anna Marie Lassen, et TRIO-kursus om den stigende brug af velfærdsteknologi i terapeuternes arbejdsliv. Kurset skal understøtte TRIO'en i at sikre fagligheden på kort og lang sigt, samt et sundt og sikkert arbejdsmiljø, når ny velfærdsteknologiteknologi skal implementeres lokalt. Kurset er for TRIO'en (TR, AMR og Leder)
Mandag 30. januar 2023
09.30
Golf Hotel Viborg
Hans Tausens Allé 2
8800 Viborg

 

Kursets formål og indhold

Kursets formål er at styrke jer, som TRIO, i at kunne spille en aktiv og konstruktiv rolle, når jeres arbejdsplads skal implementere velfærdsteknologi. Det skal ske  ved at give jer konkret viden om emnet, hvordan det påvirker jeres arbejdsliv og eksempler på, hvordan og hvornår I kan opnå indflydelse på implementeringen. Denne vidensdel vil være baseret på underviser Anna Marie Lassens, ph.d. og lektor på UCN, forskning på området. Indholdet i hendes oplæg vil bl.a. være:

 • Præsentation af forskellige definitioner af velfærdsteknologi 
 • Præsentation af forskningsundersøgelse om implementering af velfærdsteknologi i en kommunal praksis og hvordan den påvirkede terapeuternes arbejdsrutiner bevidst og ubevidst
 • Indføring i de problemstillinger, der opstår, når hhv. ledelse, administration og terapeuter har forskellige perspektiver og formål i forbindelse med implementering af velfærdsteknologi 
 • Præsentation af script-/scenariebegrebet som en analytisk tilgang til velfærdsteknologi, der kan understøtte i at forstå implementeringsprocessen i praksis og få øje på hhv. udfordringerne og mulighederne i at understøtte det faglige arbejde

Derudover vil I også skulle arbejde med case fra jeres arbejdsdag, hvor I til dels får mulighed for at dele gode og mindre gode historier om implementering af velfærdsteknologi med hinanden. I vil også få mulighed for at udarbejde idéer og løsningsforslag til forskellige emner som:

 • Hvordan forholder vi os, som TRIO, hvis teknologien ikke kun give os de muligheder, som vi forventer af den ?
 • Hvordan kan vi, som TRIO, bidrage til, at vores kollegaer ser muligheder med teknologien ? 

 

Form

Kurset er en blanding af oplæg, gruppearbejde og videndeling deltagerne imellem.

 

Der udstedes ikke kursusbeviser

Hvis du har brug for at gemme kursusindholdet, kan du kopiere eller downloade kursusbeskrivelsen her på denne side. Dette skal gøres inden kursusafholdelsen, da kurset herefter bliver deaktiveret.

 

Målgruppe

 • AMR
 • TR
 • Leder – uanset faglig baggrund

TRIO’en skal være repræsenteret på kurset med minimum 1 leder, 1 AMR og 1 TR.
Der er i begrænset omfang mulighed for at ledere, TR og AMR fra andre faggrupper kan deltage på temadagen.

Medlemmer af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter har fortrinsret.

 

Forudsætninger for at deltage

TR

 • Du skal som udgangspunkt have gennemført modul 1 af TR-grunduddannelsen

AMR 

 • Du skal som udgangspunkt have gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, og have minimum et halvt års erfaring som AMR 
 • Er du uddannet ergoterapeut eller fysioterapeut, skal du være medlem af Ergoterapeutforeningen eller Danske Fysioterapeuter
 • Har du en anden faglig grunduddannelse, skal du være medlem af en forhandlingsberettiget organisation

Leder

 • Er du uddannet ergoterapeut eller fysioterapeut, skal du være medlem af Ergoterapeutforeningen eller Danske Fysioterapeuter
 • Har du en anden faglig grunduddannelse, skal du være medlem af en forhandlingsberettiget organisation
   

Varighed

Kurset er et dagskursus, der bliver afholdt tre steder i landet. Datoerne for kurserne er:

 • Den 5. december 2022 - København
 • Den 30. januar 2023 - Viborg 
 • Den 1. februar 2023 - Middelfart

 

Pris

Kurset er gratis for medlemmer.

Kurset koster 3.000 kr. for deltagere med anden faglig grunduddannelse. Ved tilmeldingsfristens udløb er tilmeldingen bindende. Ved afbud betales deltagergebyret kun tilbage, hvis kursuspladsen kan blive besat til anden side.

 

Udgifter i forbindelse med kurset

TR

 • Etf dækker udgifter til transport - Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her.
 • Etf yder ikke lønrefusion, da det er et TRIO-arrangement, som konkret omhandler forhold på arbejdspladsen og de medarbejdere, du repræsenterer som TR.
  Husk derfor at søge om tjenestefrihed med løn inden du tilmelder dig kurset og oplys din leder om, at der ikke efterfølgende gives lønrefusion fra Etf

AMR

 • Etf dækker udgifter til transport - Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her.
 • Etf yder ikke lønrefusion.
  Husk at søge om tjenestefrihed med løn inden kursusstart.
   

Tilmelding hvis du er fra en anden faggruppe

Hvis du ikke er ergo- eller fysioterapeut, tilmelder du dig kursusdagen ved at sende en mail til kursussekretær Mette Gorski på mgo@etf.dk med følgende oplysninger:
(Hvis du er fysioterapeut, skal du tilmelde dig ved Danske Fysioterapeuter.):

 • Kursusnavn og dato
 • Dit navn og e-mail
 • Om du er medlem af en forhandlingsberettiget organisation
 • Hvilken grunduddannelse du har
 • Om du er TR, AMR eller leder
 • Hvem din TRIO består af (navn + funktion + faggruppe)
 • Betalers navn og adresse (EAN.nr. er IKKE nok)
 • CVR.nr.
 • EAN-nr./GLN-nr.

Bemærk! Du kan KUN deltage i kurset, hvis du er medlem af en forhandlingsberettiget organisation

 

Deltagerantal

Min. 15 og max 30.

 

Program

Du får tilsendt mail med program og praktiske oplysninger ca. 2 uger før kurset.

 

Underviser

Anna Marie Lassen, ph.d. og lektor på UCN

Anna Marie er ekspert i implementering af velfærdsteknologi, og hvilken betydning velfærdsteknologi har for de professionsuddannedes arbejdsliv og borgernes hverdagsliv.

I løbet af kurset vil Anna Marie inddrage sin forskning i forhold til, at I, som TRIO kan arbejde videre med velfærdsteknologi på jeres arbejdspladser.

 

Kursusleder

Janne Molin, Forhandlingskonsulent i Danske Fysioterapeuter
Niels Bundgaard, Forhandlings- og arbejdsmiljøkonsulent i Ergoterapeutforeningen

 

Kontaktpersoner

Har du spørgsmål til kursets indhold, skal du kontakte arbejdsmiljø- og forhandlingskonsulent Niels Bundgaard på nbu@etf.dk, dir.tlf. 53 36 49 32.
Har du spørgsmål til din tilmelding, skal du kontakte kursussekretær Mette Gorski på mgo@etf.dk eller tlf. 53 36 49 43.

 

Dine data

BEMÆRK! Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter varetager administrationen af kurset i fællesskab. Derfor vil dit navn, postnr./by, arbejdsplads og e-mailadresse blive udvekslet med dem i forhold til deltagerlisten og den efterfølgende evaluering af kurset. Hvis du ikke ønsker at dine data står på deltagerlisten, skal du skrive til kan@etf.dk .

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.