Udvikling af din virksomhed - Netværksdøgn i Klub for PrivatPraktiserende Ergoterapeuter

Sæt kryds i kalenderen til et døgn, som giver plads til solid networking og sparring. På baggrund af jer medlemmers tilbagemeldinger har vi videreudviklet på tidligere netværksdøgns store succes. Derfor inviterer vi allerede nu til et superinspirerende netværksdøgn fra fredag den 18. september 2020 kl. 13:00 til lørdag den 19. september 2020 kl. 14:00. HUSET i Middelfart danner rammen om netværksdøgnet. Samtidig afholder vi vores generalforsamling.
Fredag 18. september 2020
13.00
HUSET
Hindsgavl Allé 2
5500 Middelfart

Vi flytter forårets aflyste netværksdøgn til efteråret. Her er fokus på udvikling af din virksomhed, helt som det var planlagt i foråret. Samtidig er der mulighed for at give din stemme betydning ved årets generalforsamling, som vi indleder døgnet med. Etf’s formand, Tina Nør Langager og CEO, Lars Møller deltager.

HUSET Middelfart danner en berigende ramme om netværksdøgnet. Du finder programmet her

(www.huset-middelfart.dk)

Døgnet slutter af med en Bridgewalking til alle dem der vil. Læs nærmere i programmet.

Bestyrelsen har budgetteret med et tilskud, så medlemmerne får netværksdøgnet til en favorabel pris, som vi håber, I vil støtte op om.

Her vil være fuld forplejning og skønne rammer til et døgn som peger fremad mod professionel innovation i et samspil.

Til jer der var med til det første netværksdøgn: Kom endelig igen. Det vil ikke være det samme. Til jer, som ikke var med: Kom endelig. Det kan kun styrke jeres virksomheds virke.

Til jer der var tilmeldt forårets netværksdøgn: Tilmeld jer igen. Vi starter på en frisk og vi har i denne tid, særligt brug for en fælles vækstfuld drivkraft!

Tid og sted

Den 18. september kl. 13.00 til den 19. september kl. 14.00.

HUSET i Middelfart

Hindsgavl Allé 2
5500 Middelfart

Pris

Priser pr. person (inklusive moms):

Kr. 1.650 i enkeltværelse.

Kr. 1.550 i dobbeltværelse.

Bindende tilmelding inden den 10. august 2019 på grund af bookning af værelser.

Dette er en virksomhedsudgift, så du kan trække det fra i din virksomheds regnskab.

Hvis du - efter tilmelding - alligevel bliver forhindret i at deltage, skal du kontakte Nina Bech Engelsen i Ergoterapeutforeningen på mailadressen: nbe@etf.dk for afbud, idet du fortsat vil blive opkrævet deltagergebyr.

Pris for Bridgewalking

(tilmelding og betaling sker separat)

Kr 295

Tilmelding og betaling til Bridgewalking sker individuelt til Rebekka via sms/mobilepay til 61698553 senest mandag den 24. august. Bridgewalking er fra kl.14.30-17.00.

Sted HUSET, Middelfart

www.huset.dk

Formål med netværksdøgnet

Formålet med døgnet er at styrke og nyttiggøre relationer mellem privatpraktiserende ergoterapeuter, samt styrke den enkeltes professionelle virke uanset om du overvejer, er nystartet eller garvet selvstændig. Der tages udgangspunkt i ens egen situation og der udvikles herfra.

Døgnet udvikles, planlægges og faciliteres af Margrete Bak (www.karlbak.dk), som ekstern facilitator i samarbejde med bestyrelsen.

Margrete sørger for, at det bliver afvekslende, overraskende og relationsskabende. Vi videreudvikler ud fra jeres supergode feedback og erfaringer i forbindelse med sidste netværksdøgn. Der vil være et ligeværdigt fokus på arbejdsliv, trivsel, selvledelse, indtjening, samarbejde og udvikling.

Vi har oplevet Margrete Bak flere gange. Ved sidste netværksdøgn var der meget høj grad af tilfredshed. Her var citater som “fantastisk undervisningsform, multilog formen har givet mig optimalt kompetenceløft i kendskabet til mine kolleger indenfor privatpraktiserende og et stort indblik i vores samlede kompetencer, som vil være meget anvendeligt for mig i mit virksomhedsarbejde”.

”Så meget interaktion og dialog. Det var skønt, der ikke blev benyttet Powerpoints. Margrete Bak var den perfekte facilitator som kunne favne hele gruppen af deltagere.”

Program, eventuel forberedelse og deltagerliste med adresser fremsendes pr. mail. Vi inviterer til samkørsel. Derfor bliver dine oplysninger delt på deltagerlisten.

Kontaktpersoner

Kontaktperson vedrørende tilmelding: Nina Bech Engelsen i Ergoterapeutforeningen på mailadressen: nbe@etf.dk

Kontaktperson vedrørende indhold: bestyrelsesmedlem Marie Engel Jensen på marie@evivo.dk eller tlf.: 2536 7221.

Facilitator: Margrete Bak

www.karlbak.dk

Hvem kan deltage?

Medlem af Klub for PrivatPraktiserende Ergoterapeuter, et landsdækkende netværk af erhvervsdrivende ergoterapeuter, som består af ergoterapeuter, der har eller ønsker at få egen virksomhed.

Ergoterapeuter som overvejer/ er nystartede eller garvede privatpraktiserende, selvstændigt erhvervsdrivende, iværksættere. Studerende er velkomne.

Medlemskab af Klubben for PrivatPraktiserende koster 200 kr. pr. år. og du kan tilmelde dig på www.etf.dk  

Tilmeldingsfrist

Den 24. august 2020