Tværfagligt møde med fokus på ernæring og dysfagi

Hvordan kan I på jeres plejehjem eller døgnrehabiliteringsafdeling forbedre ernæring til den småt spisende ældre borger? Få et øget fokus på tidlig opsporing af dysfagi hos borgerne? Sikre at borgeren får den rette konsistens samt støtte og hjælp i forhold til ernæring gennem hele døgnet?
Mandag 13. maj 2019
16.00
FOA-SOSU, (Over gården, opgang E - Mødesalen)
Godthåbsvej 15
2000 Frederiksberg

Hvordan kan I på jeres plejehjem eller døgnrehabiliteringsafdeling

  • Forbedre ernæring til den småt spisende ældre borger?
  • Få et øget fokus på tidlig opsporing af dysfagi hos borgerne?
  • Implementere ny viden så I sikrer, at borgeren får den rette konsistens samt støtte og hjælp i forhold til ernæring gennem hele døgnet?

Måltider på døgninstitutioner og plejehjem er en aktivitet, hvor mange faggrupper arbejder sammen om at skabe de bedste rammer og forudsætninger for at borgerne oplever et hyggeligt måltid samtidig med, at der er fokus på at alle borgere får den konsistens, som de sikkert kan spise og drikke. For at kunne skabe de bedste forudsætninger for dette, er det vigtig med et godt og tæt tværfagligt arbejde. Gevinsten for borgeren er bl.a. at undgå uønsket vægttab, mindre risiko for udvikling af lungebetændelser og færre hospitalsindlæggelser.

Invitation

Du kan læse invitationen her

Målgruppe

FOA Social- og Sundhedsafdelingen, Kost og Ernæringsforbundet Region Hovedstaden samt Ergoterapeutforeningen Region Øst inviterer vores medlemmer fra plejehjem og kommunale døgnrehabilitering i Storkøbenhavn til mødet. Vi glæder os til at møde SOSU-personale, ergoterapeuter og kostfaglige medarbejdere, meget gerne fra samme arbejdsplads.

Praktiske informationer

Deltagelse inkl. forplejning er gratis.

Parkering i gården er ikke mulig, der henvises til de nærmeste sidegader. (Læs mere om P-reglerne på www.frederiksberg.dk/parkering)

Program 

Hvorfor bør vi interessere os for de småt spisende med særlige behov?
Hvem er de? Hvor mange er de? Er de oversete? Hvilke konsekvenser har sarkopeni og dysfagi for livskvaliteten.

Ernæring og proteiner samt smag, udseende og konsistens. Udover ord vil der være lidt for øjet og ganen.

Ved Majken Alexander, distriktsleder i Nestlé Professionel Food.

Hvad er dysfagi og hvordan sikrer vi god ernæring?

Hvad er dysfagi, hvad skyldes det? Hvilke konsekvenser og hvordan opsporing af dysfagi. Hvordan sikrer I, at den enkelte borger får den rette konsistens på mad og drikke på alle tider af døgnet?

Ved Inge Sassene som er ergoterapeut med erfaring fra Gentofte Hospital og Frederiksberg kommune.

Spisning og snak ved bordene

Fra teori til praksis, et tværfagligt samarbejde.
Hvordan vi i Brøndby er lykkedes med et tværfagligt samarbejde mellem ergoterapeuter, kostfagligt personale og plejepersonale. Ved Bettina Bøgelund, ernæringsassistent på Ældrecentret, Brøndby Strand.

Hvordan ændrer vi vores vaner og rutiner

Hvilke faktorer, som fremmer indførelse af nye arbejdsgange og brug af ny viden.? Hvilken betydning har ledelsesmæssig og kollegial opbakning? Af Sonja Vinkler, udviklingsergoterapeut i Hillerød kommune.

Tilmelding

Tilmeld dig med dit NemID her: http://www.tilmeldmig.dk/?9998195007 (tilmelding via FOA)

(Du kan også tilmelde dig via mail til: tiba@foa.dk eller telefon: 46 97 21 72)

Max antal deltager 80 (efter først til mølle princippet).

Kontaktperson

Regionsformand Åse Munk Mortensen, aamm@etf.dk