AFLYST - Tværfagligt fyraftensmøde i Hillerød om dysfagi

I samarbejde med FOA og Kost- og Ernæringsforbundet inviterer Etf til fyraftensmøde i Hillerød om "Det gode måltid. Måltidet er en aktivitet, hvor mange faggrupper arbejder sammen om at skabe de bedste rammer og forudsætninger for at patienter/borgerne. Det er vigtigt med. Gevinsten for borgeren ved et godt tværfagligt arbejde er bl.a. at undgå uønsket vægttab og mindre risiko for udvikling af lungebetændelser.
Mandag 30. marts 2020
16.00
FOA Nordsjælland
Frederiksværksgade 10
3400 Hillerød

Tværfagligt temamøde om "Det gode måltid" med fokus på ernæring og dysfagi.

Mandag den 30. marts 2020 fra kl. 16.00 - 19.00.


Hvordan kan I på jeres arbejdsplads:

  • Forbedre ernæring til den småt spisende ældre borger?
  • Få et øget fokus på tidlig opsporing af dysfagi hos borgerne?
  • implementere ny viden så I sikrer, at borgeren får den rette konsistens samt støtte og hjælp i forhold til ernæring gennem hele døgnet?

 

Måltider på hospitalsafdelinger, døgninstitutioner og plejehjem er en aktivitet, hvor mange faggrupper arbejder sammen om at skabe de bedste rammer og forudsætninger for at patienter/borgerne oplever et hyggeligt måltid samtidig med, at der er fokus på at alle borgere får den konsistens, som de sikkert kan spise og drikke. For at kunne skabe de bedste forudsætninger for dette, er det vigtig med et godt og tæt tværfagligt arbejde. Gevinsten for borgeren er bl.a. at undgå uønsket vægttab, mindre risiko for udvikling af lungebetændelser og færre hospitalsindlæggelser.

 

Tilmelding

Tilmelding skal ske til Åse Munk Mortensen på mail aamm@etf.dk.

Tilmelding efter først-til-mølle-princippet.
 

Tilmeldingsfrist

16. marts 2020.
 

Hvor

FOA Nordsjælland,
Frederiksværksgade 10,
3400 Hillerød

 

Målgruppe

FOA Nordsjælland, Kost og Ernæringsforbundet Region Hovedstaden samt Ergoterapeutforeningen Region Øst inviterer vores medlemmer fra hospitaler, plejehjem og kommunale døgnrehabilitering til mødet. Vi glæder os til at møde SOSU-personale, 

ergoterapeuter og kostfaglige medarbejdere, meget gerne fra samme arbejdsplads.

Praktiske informationer

Deltagelse inkl. forplejning er gratis.

 

Program

Hvorfor bør vi interessere os for de småt spisende med særlige behov?

Hvem er de? Hvor mange er de? Er de oversete? Hvilke konsekvenser har sarkopeni og dysfagi for livskvaliteten.

Ernæring og proteiner samt smag, udseende og konsistens. Udover ord vil der være lidt for øjet og ganen.

Ved Majken Alexander,

 

Hvad er dysfagi og hvordan sikrer vi god ernæring?

Hvad er dysfagi, hvad skyldes det? Hvilke konsekvenser og hvordan opsporing af dysfagi. Hvordan sikrer I, at den enkelte borger får den rette konsistens på mad og drikke på alle tider af døgnet?

Ved Inge Sassene, ergoterapeut med erfaring fra Gentofte Hospital og Frederiksberg kommune.

Spisning og snak ved bordene.

Fra teori til praksis, et tværfagligt samarbejde.

Hvordan vi i Brøndby er lykkedes med et tværfagligt samarbejde mellem ergoterapeuter, kostfagligt personale og plejepersonale. Ved Bettina Bøgelund, ernæringsassistent på Ældrecentret, Brøndby Strand.

Hvordan ændrer vi vores vaner og rutiner.

Hvilke faktorer, som fremmer indførelse af nye arbejdsgange og brug af ny viden.? Hvilken betydning har ledelsesmæssig og kollegial opbakning? Af Sonja Vinkler, udviklingsergoterapeut i Hillerød kommune.

Du kan se invitationen og programmet her.

 

Max. antal

30 ergoterapeuter, 30 fra FOA og 30 kostfaglige.