TRIO-samarbejdet - Viborg 2018

Tag på kursus sammen for at udvikle jeres TRIO-samarbejde til gavn for hele arbejdspladsen. Kurset er både for jer, der lige har etableret et TRIO-samarbejde og for jer, der har fungeret som TRIO gennem nogen tid og som gerne vil have ny inspiration til TRIO-samarbejdet. En temadag for TR, AMiR og leder, afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
Torsdag 7. juni 2018
09.00
Best Western Golf Hotel Viborg
Hans Tausens Allé 2
8800 Viborg

 

Hvad handler kurset om

Indhold

 • Introduktion til TRIO-samarbejdet: Hvori består samarbejdet? Hvad gør det vigtigt? Rolleafklaring. Udfordringer og dilemmaer.
 • Dialog som arbejdsredskab
 • Det dynamiske TRIO-møde
 • Samarbejdet, når der er uenighed i TRIO-gruppen
 • Erfaringsudveksling af de gode historier om TRIO-samarbejdet
 • Aftaler om samarbejdet i TRIO’en

Dagen vil indeholde oplæg samt gruppearbejder primært i egen TRIO.

Efter kurset

 • Er I bevidste om jeres roller hver især i TRIO-samarbejdet
 • Kan I anvende dialogiske samtaler, når I skal arbejde med vanskelige emner i TRIO’en
 • Er I blevet inspireret til at holde dynamiske TRIO-møder
 • Er I bedre klædt på, til at håndtere uenighed i TRIO’en

 

Din forberedelse

Inden kurset skal I som TRIO forberede en mindre opgave, der vil handle om jeres TRIO-samarbejde.

 

Målgruppe

 • AMiR
 • TR
 • Ledere

TRIO’en skal være repræsenteret på temadagen med min. 1 leder, 1 AMiR og 1 TR. Der er i begrænset omfang mulighed for, at ledere, TR og AMiR fra andre faggrupper kan deltage på temadagen.

Medlemmer af Ergoterapeutforeningen eller Danske Fysioterapeuter har fortrinsret.

 

Forudsætninger for at deltage

Leder

 • Er du uddannet ergoterapeut eller fysioterapeut, skal du være medlem af Ergoterapeutforeningen eller Danske Fysioterapeuter
 • Har du en anden faglig grunduddannelse, skal du være medlem af en forhandlingsberettiget organisation

AMiR 

 • Du skal som udgangspunkt have gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, og have minimum et halvt års erfaring som AMiR 
 • Er du uddannet ergoterapeut eller fysioterapeut, skal du være medlem af Ergoterapeutforeningen eller Danske Fysioterapeuter
 • Har du en anden faglig grunduddannelse, skal du være medlem af en forhandlingsberettiget organisation

TR

 • Du skal som udgangspunkt have gennemført modul 1 + 2 af TR-grunduddannelsen 

 

Pris

Kurset er gratis for medlemmer.

Deltagere med anden faglig grunduddannelse, skal betale et deltagergebyr på 2.300 kr. 
Ved tilmeldingsfristens udløb er tilmeldingen bindende. Ved afbud betales deltagergebyret kun tilbage, hvis kursuspladsen kan blive besat til anden side.

 

Udgifter ifm med kurset
 

TR

 • Etf dækker udgifter til transport. Der gives ikke lønrefusion fra Etf til TR.  
 • Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her.
 • Husk at søge om tjenestefri inden kursusstart jf. TR-aftalen's bestemmelser om TR's deltagelse på TR-kurser.

AMiR

 • Etf dækker udgifter til transport til egne AMiR. Der gives ingen lønrefusion fra Etf. 
 • Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her.
 • Husk at søge om tjenestefrihed med løn inden kursusstart.

 

Ikke medlem af Etf

Hvis du ikke er medlem af Etf., skal du skrive mail til Karina Jeppesen, kj@etf.dk med oplysning om:

 • Kursusnavn og dato
 • Navn og adresse
 • Hvis arbejdsgiver betaler:
  • Oplys betalers navn og adresse
  • CVR.nr.
  • EAN.nr.

Hvis du selv betaler, sendes faktura til den mail, som du oplyser ved tilmelding og som oplyses på deltagerlisten.

 

Deltagerantal

Min. 15 og max. 30.

 

Underviser

Bjørn Nygaard fra Center for Konfliktløsning.

 

Kursusleder

Middelfart: Sannie Jørgensen, forhandlingskonsulent i Danske Fysioterapeuter.

Viborg: Merete Lauesen, chefkonsulent på TR-området i Ergoterapeutforeningen.

København: Karen Fischer-Nielsen, organisationskonsulent, Danske Fysioterapeuter.

 

Program

Deltagere får programmet tilsendt ca. 4 uger før kursusstart.

 

Kontaktpersoner

Spørgsmål om tilmelding, kontakt sekretær Karina Jeppesen, kj@etf.dk, dir.tlf. 53 36 49 43.

Spørgsmål til forudsætninger og kursets indhold, kontakt chefkonsulent Merete Lauesen, ML@etf.dk, dir.tlf. 5336 4934.

 

Dine data udveksles

Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter varetager administrationen af kurset i fællesskab. Derfor vil dit navn, postnr./by, arbejdsplads og e-mailadresse blive udvekslet med dem i forhold til deltagerlisten og den efterfølgende evaluering af kurset.

 

Bemærk

Temadagen afholdes 3 steder i landet:

06. juni = Middelfart
07. juni = Viborg
12. juni = København