AFLYST -TR-Regionsmøder, Region Øst den 10. marts 2020

Kom til TR-regionsmøde i Region Øst. To gange om året får du en invitation fra Etf til TR-regionsmøde i Region Øst. Du kan vælge mellem tre datoer i foråret 2020. Oftest vil mødernes indhold være en blanding af politiske oplæg, debat, undervisning og erfaringsudveksling mv.
Tirsdag 10. marts 2020
08.30
Scandic Copenhagen
Vester Søgade 6
1601 København V

Dato og tid

TR-regionsmøde i Region Øst den 10. marts 2020 - Kl. 9.00 - 15.00.

Der er kaffe/te og morgenbrød fra kl. 8.30.

Hvad handler arrangementet om

Programmet fastlægges fra gang til gang.
Mødernes indhold vil ofte være en blanding af politiske oplæg, debat, undervisning og erfaringsudveksling mv.
Her møder du andre TR og FTR fra din region, din Regionsformand, konsulenter fra Etf samt evt. Etf’s formand eller næstformand.

Se forårets program her

Forudsætninger for at deltage

Du er enten:

  • TR og TR for flere faggrupper
  • TR-suppleanter for flere faggrupper, hvis TR ikke er ergoterapeut

ansat i en kommune eller region. Er du TR i staten, er du velkommen til at deltage. Du skal dog vide, at indholdet som udgangspunkt er målrettet TR på det kommunale og regionale område.  

  • Er du TR-suppleant med selvstændige TR-opgaver, giver Etf dig mulighed for at deltage sammen med TR.Men spørg først din leder om du kan få tjenestefri med løn for at deltage på mødet.
  • Er du TR-suppleant (kun for ergoterapeuter), kan du deltage, hvis din TR er forhindret.
     

Sted

Scandic Copenhagen
Vester Søgade 6
1601 København V

Udgifter i forbindelse med TR-regionsmødet

Mødet er gratis.

Etf dækker udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og transport. 
Find Etf's retningslinjer om refusion af transport HER.  

Husk at søge om tjenestefri med løn

Husk at søge om tjenestefri inden mødet jf. TR-aftalen's bestemmelser om TR's deltagelse på TR-møder arrangeret af organisationen.
Et TR-regionsmøde er et internt Etf-møde. 
Ifølge MED-aftalen § 15 stk. 1 (§ 16 stk 1 i København og Frederiksberg) gives TR, efter ”anmodning om tjenestefri med løn”, den nødvendige tjenestefrihed for at deltage på møder for TR, som den forhandlingsberettigede organisation arrangerer. 

Tilmelding

Tilmeldingsfristen er den 18. februar 2020.

Husk at søge om tjenestefri med løn hos din leder, inden du tilmelder dig.
Pladserne til TR-regionsmøderne bliver tildelt efter først-til-mølle-princippet.

Vi glæder os til at se dig på et af de kommende regionsmøder. For at deltage skal du have tilmeldt dig inden fristens udløb. Vær opmærksom på, at du umiddelbart efter din tilmelding modtager en bekræftelse på, om du har fået en plads på mødet. Det er ikke muligt at tilmelde sig efter fristens udløb – ligesom du heller ikke kan bytte plads med andre efter fristens udløb.

Kontaktpersoner

Spørgsmål vedrørende mødets indhold, kontakt din Regionsformand Åse Munk Mortensen, tlf. 5336 4971 eller mail aamm@etf.dk eller chefkonsulent Merete Lauesen, tlf. 5336 4934 eller mail ml@etf.dk.

Spørgsmål vedrørende din tilmelding, kontakt sekretær Trine Ipsen, ti@etf.dk.  

Dine data

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.