TR-Regionsmøde, Region Syd den 26. september 2022 - Odense

Kom til TR-regionsmøde i Region Syd. To gange om året får du en invitation fra Etf til et TR-regionsmøde i Region Syd. Du kan vælge mellem to datoer og byer i efterår 2022.
Mandag 26. september 2022
09.00
Odin Havnepark
Lumbyvej 11
5000 Odense C

Hvad handler arrangementet om

Temaerne for efterårets møder er:

  • Hyppige og finurlige spørgsmål om arbejdstid.
  • Når lønstrukturkomiteens arbejde er afsluttet, hvad så?  
  • Stærk faglighed – synlighed om ergoterapeuters kernekompetencer
  • Kort nyt fra regionsformanden    

Programmet finder du her

Programmet fastlægges fra gang til gang. 
Mødernes indhold vil ofte være en blanding af politiske oplæg, debat, undervisning og erfaringsudveksling mv.
Her møder du for eksempel andre TR og FTR fra din region, din regionsformand samt konsulenter fra Etf og/eller Etf’s formand, næstformand eller ekstern underviser.

 

Hvad vil du gerne omkring i undervisningen om arbejdstid?

Undervisningen tilrettelægges ud fra de spørgsmål, deltagerne indsender FORUD for TR-regionsmødet. Derfor bedes du i forbindelse med din tilmelding skrive hvilke to spørgsmål om arbejdstid, du synes, du har sværest ved at rådgive dine kolleger om = hvad vil du gerne omkring i undervisningen?

Du skal medbringe egen PC eller IPAD til brug i undervisningen.
 

Dato og tid

TR-regionsmøde i Region Syd den 26. september 2022 - Kl. 9.00 - 14.15.

Der er kaffe/te og morgenbrød fra kl. 8.30.

Ønsker du at deltage på mødet den anden dato og geografi i regionen, så klik dig videre:

 

Sted

Odin Havnepark
Lumbyvej 11
5000 Odense C

 

Forudsætninger for at deltage

Du er enten:

  • TR og TR for flere faggrupper
  • TR-suppleanter for flere faggrupper, hvis TR ikke er ergoterapeut
  • Er du TR-suppleant med selvstændige TR-opgaver, giver Etf dig mulighed for at deltage sammen med TR. Spørg først din leder om du kan få tjenestefri med løn for at deltage på mødet
  • Er du TR-suppleant (kun for ergoterapeuter), kan du deltage, hvis din TR er forhindret

Er du TR i staten, er du velkommen til at deltage. Du skal dog vide, at indholdet som udgangspunkt er målrettet TR på det kommunale eller regionale område. 

 

Tilmeldingsfrist

Den 1. september 2022. Tilmeld dig nederst på siden. Ønsker du at deltage i intromøde for nyvalgte tillidsvalgte, som ligger i forlængelse af TR-regionsmødet, skal du tilmelde dig intromødet separat - klik her

Søg om tjenestefri med løn hos din leder, helst inden du tilmelder dig og senest inden mødet.

Pladserne til TR-regionsmødet bliver tildelt efter først-til-mølle-princippet. Vær opmærksom på, at du umiddelbart efter din tilmelding modtager en bekræftelse på, om du har fået en plads. 

Er mødet overtegnet, kommer du på en venteliste eller får tilbudt en plads på en af de øvrige mødedatoer.

Ca. en uge før mødet, får du en mail med program, deltagerliste samt praktiske oplysninger.

Vi glæder os til at se dig på et af de kommende regionsmøder. For at deltage skal du have tilmeldt dig inden fristens udløb. Vær opmærksom på, at du umiddelbart efter din tilmelding modtager en bekræftelse på, om du har fået en plads på mødet. Det er ikke muligt at tilmelde sig efter fristens udløb – ligesom du heller ikke kan bytte plads med andre efter fristens udløb.

 

Udgifter i forbindelse med TR-regionsmødet

Mødet er gratis. Etf dækker dine udgifter til transport.
Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her.

Arbejdsgiver kan anmode om refusion for tabt arbejdsfortjeneste. 

Husk at søge om tjenestefri med løn

Husk at søge om tjenestefri med løn inden mødet jf. TR-aftalen's bestemmelser om TR's deltagelse på TR-møder arrangeret af organisationen.

Et TR-regionsmøde er et internt Etf-møde. 

Ifølge MED-aftalen § 15 stk. 1 (§ 16 stk 1 i København og Frederiksberg) gives TR, efter ”anmodning om tjenestefri med løn”, den nødvendige tjenestefrihed for at deltage på møder for TR, som den forhandlingsberettigede organisation arrangerer. 

 

Kontaktpersoner

Spørgsmål vedrørende mødets indhold, kontakt din regionsformand Anna-Marie Laustsen, tlf. 53 36 49 81 eller mail aml@etf.dk eller chefkonsulent Merete Lauesen, tlf. 53 36 49 34 eller mail ml@etf.dk.

Spørgsmål vedrørende din tilmelding, kontakt sekretær Kirsten Andersen, tlf. 53 36 49 43 eller mail kan@etf.dk.

 

Dine data

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.