TR-Regionsmøde, Region Midt-Nord den 7. oktober 2022 - Herning

Kom til TR-regionsmøde i Region Midt-Nord. To gange om året får du en invitation fra Etf til et TR-regionsmøde i Region Midt-Nord. Du kan vælge mellem tre datoer og byer i efterår 2022.
Fredag 7. oktober 2022
09.00
Best Western Plus Hotel Eyde
Torvet 1
7400 Herning

Hvad handler arrangementet om

Temaerne for efterårets møder er:

  • Hyppige og finurlige spørgsmål om arbejdstid.
  • Når lønstrukturkomiteens arbejde er afsluttet, hvad så?  
  • Stærk faglighed – synlighed om ergoterapeuters kernekompetencer
  • Kort nyt fra regionsformanden    

Programmet finder du her

Programmet fastlægges fra gang til gang. 
Mødernes indhold vil ofte være en blanding af politiske oplæg, debat, undervisning og erfaringsudveksling mv.
Her møder du for eksempel andre TR og FTR fra din region, din regionsformand samt konsulenter fra Etf og/eller Etf’s formand, næstformand eller ekstern underviser.

 

Hvad vil du gerne omkring i undervisningen om arbejdstid?

Undervisningen tilrettelægges ud fra de spørgsmål, deltagerne indsender FORUD for TR-regionsmødet. Derfor bedes du i forbindelse med din tilmelding skrive hvilke to spørgsmål om arbejdstid, du synes, du har sværest ved at rådgive dine kolleger om = hvad vil du gerne omkring i undervisningen?

Du skal medbringe egen PC eller IPAD til brug i undervisningen.
 

Dato og tid

TR-regionsmøde i Region Midt-Nord den 7. oktober 2022 - Kl. 9.00 - 14.15.

Der er kaffe/te og morgenbrød fra kl. 8.30.

Som ved tidligere møder, er der mulighed for at I selv arrangerer netværksmøder fra kl. 8.00.

Ønsker du at deltage på mødet på en af de andre datoer og geografier i regionen, så klik dig videre:

 

Sted

Best Western Plus Hotel Eyde
Torvet 1
7400 Herning

 

Forudsætninger for at deltage

Du er enten:

  • TR og TR for flere faggrupper
  • TR-suppleanter for flere faggrupper, hvis TR ikke er ergoterapeut
  • Er du TR-suppleant med selvstændige TR-opgaver, giver Etf dig mulighed for at deltage sammen med TR. Spørg først din leder om du kan få tjenestefri med løn for at deltage på mødet
  • Er du TR-suppleant (kun for ergoterapeuter), kan du deltage, hvis din TR er forhindret

Er du TR i staten, er du velkommen til at deltage. Du skal dog vide, at indholdet som udgangspunkt er målrettet TR på det kommunale eller regionale område. 

 

Tilmeldingsfrist

Den 16. september 2022. Tilmeld dig nederst på siden. Ønsker du at deltage i intromøde for nyvalgte tillidsvalgte, som ligger i forlængelse af TR-regionsmødet, skal du tilmelde dig intromødet separat - klik her

Søg om tjenestefri med løn hos din leder, helst inden du tilmelder dig og senest inden mødet.

Pladserne til TR-regionsmødet bliver tildelt efter først-til-mølle-princippet. Vær opmærksom på, at du umiddelbart efter din tilmelding modtager en bekræftelse på, om du har fået en plads. 

Er mødet overtegnet, kommer du på en venteliste eller får tilbudt en plads på en af de øvrige mødedatoer.

Ca. en uge før mødet, får du en mail med program, deltagerliste samt praktiske oplysninger.

Vi glæder os til at se dig på et af de kommende regionsmøder. For at deltage skal du have tilmeldt dig inden fristens udløb. Vær opmærksom på, at du umiddelbart efter din tilmelding modtager en bekræftelse på, om du har fået en plads på mødet. Det er ikke muligt at tilmelde sig efter fristens udløb – ligesom du heller ikke kan bytte plads med andre efter fristens udløb.

 

Udgifter i forbindelse med TR-regionsmødet

Mødet er gratis. Etf dækker dine udgifter til transport.
Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her.

Arbejdsgiver kan anmode om refusion for tabt arbejdsfortjeneste. 

Husk at søge om tjenestefri med løn

Husk at søge om tjenestefri med løn inden mødet jf. TR-aftalen's bestemmelser om TR's deltagelse på TR-møder arrangeret af organisationen.

Et TR-regionsmøde er et internt Etf-møde. 

Ifølge MED-aftalen § 15 stk. 1 (§ 16 stk 1 i København og Frederiksberg) gives TR, efter ”anmodning om tjenestefri med løn”, den nødvendige tjenestefrihed for at deltage på møder for TR, som den forhandlingsberettigede organisation arrangerer. 

 

Kontaktpersoner

Spørgsmål vedrørende mødets indhold, kontakt din regionsformand Maj Britt Middelhede Olsen, tlf. 53 36 49 91 eller mail mbmo@etf.dk eller chefkonsulent Merete Lauesen, tlf. 53 36 49 34 eller mail ml@etf.dk.

Spørgsmål vedrørende din tilmelding, kontakt sekretær Trine Ipsen, tlf. 53 36 49 26 eller mail ti@etf.dk.

 

Dine data

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.