TR-Regionsmøde, Region Midt-Nord den 7. marts 2019

Kom til TR-regionsmøde i Region Midt-Nord. To gange om året får du en invitation fra Etf til TR-regionsmøde i Region Midt-Nord. Du kan vælge mellem tre datoer i foråret 2019. Oftest vil mødernes indhold være en blanding af politiske oplæg, debat, undervisning og erfaringsudveksling mv.
Torsdag 7. marts 2019
08.30
Scandic Aarhus City
Østergade 10
8000 Århus C

Dato og tid

TR-regionsmøde i Region Midt-Nord den 7. marts 2019

Kl. 9.00 - 15.00, der er kaffe/te og morgenbrød fra kl. 8.30

 

Hvad handler arrangementet om

Programmet fastlægges fra gang til gang, og vil blive lagt på længere nede på siden, når det er klart.

Mødernes indhold vil ofte være en blanding af politiske oplæg, debat, undervisning og erfaringsudveksling mv.

Her møder du andre TR og FTR fra din region, din Regionsformand, konsulenter fra Etf samt evt. Etf’s formand eller næstformand.

 

Forudsætninger for at deltage

Du er enten:

  • TR og TR for flere faggrupper
  • TR-suppleanter for flere faggrupper, hvis TR ikke er ergoterapeut

ansat i en kommune, stat eller region. 

Er du TR-suppleant med selvstændige TR-opgaver, giver Etf dig mulighed for at deltage sammen med TR.

Men spørg først din leder om du kan få tjenestefri med løn for at deltage på mødet.

Er du TR-suppleant (kun for ergoterapeuter), kan du deltage, hvis din TR er forhindret.

 

Sted

Scandic Aarhus City

Østergade 10

8000 Aarhus

 

Program

Du kan hente det fulde program her

 

Udgifter ifm med TR-regionsmødet

Mødet er gratis.

Etf dækker udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og transport. 

Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her  

 

Husk at søge om tjenestefri med løn

Husk at søge om tjenestefri inden mødet jf. TR-aftalen's bestemmelser om TR's deltagelse på TR-møder arrangeret af organisationen.

Et TR-regionsmøde er et internt Etf-møde. 

Ifølge MED-aftalen § 15 stk. 1 (§ 16 stk 1 i København og Frederiksberg) gives TR, efter ”anmodning om tjenestefri med løn”, den nødvendige tjenestefrihed for at deltage på møder for TR, som den forhandlingsberettigede organisation arrangerer. 

 

Tilmeldingsfrist

Den 14. februar 2019

Husk at søge om tjenestefri med løn hos din leder, inden du tilmelder dig.

Pladserne til TR-regionsmøderne bliver tildelt efter først-til-mølle-princippet.

Vær opmærksom på at få tilmeldt dig i tide og inden fristens udløb. Tilmeldinger efter fristens udløb vil blive afvist, fordi 'for sene' tilmeldinger skal håndteres manuelt, og det betyder, at der går ressourcer fra andre vigtige opgaver. 

 

Kontaktpersoner

Spørgsmål vedrørende din tilmelding, kontakt sekretær Nina Bech Engelsen

Tlf 53 36 49 93 eller mail nbe@etf.dk   

Spørgsmål vedrørende mødets indhold, kontakt din Regionsformand Lisbeth Krabbe Nielsen 

Tlf. 53 36 49 91 eller mail lkn@etf.dk

eller

chefkonsulent Merete Lauesen

tlf. 53 36 49 34 eller mail ml@etf.dk

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.