TR-Regionsmøde, Region Øst den 18. september 2018

Kom til TR-regionsmøde i Region Øst. To gange om året får du en invitation fra Etf til TR-regionsmøde i Region Øst. Du kan vælge mellem tre mødedatoer i efteråret. Mødernes indhold er ofte en blanding af politiske oplæg, debat, undervisning og erfaringsudveksling mv.
Tirsdag 18. september 2018
08.00
Ringsted Kongrescenter
Nørretorv 55
4100 Ringsted

Dato og tid

TR-regionsmøde i Region Øst den 18. september 2018

Kl. 9.00 - 15.00, der er kaffe/te og morgenbrød fra kl. 8.30

 

Hvad handler arrangementet om

Programmet fastlægges fra gang til gang, og vil blive lagt på længere nede på siden, når det er klart.

Mødernes indhold vil ofte være en blanding af politiske oplæg, debat, undervisning og erfaringsudveksling mv.

Her møder du andre TR og FTR fra din region, din Regionsformand, evt. konsulenter fra Etf samt Etf’s formand eller næstformand.

Du kan finde programmet her, når det er klart.

 

Forudsætninger for at deltage

Du er enten:

  • TR og TR for flere faggrupper
  • TR-suppleanter for flere faggrupper, hvis TR ikke er ergoterapeut

ansat i en kommune eller region. 

Er du TR-suppleant med selvstændige TR-opgaver, giver Etf dig mulighed for at deltage sammen med TR.

Men spørg først din leder om du kan få tjenestefri med løn for at deltage på mødet.

Er du TR-suppleant (kun for ergoterapeuter), kan du deltage, hvis din TR er forhindret.

 

Sted

Ringsted Kongrescenter

Nørretorv 55

4100 Ringsted

 

Program

Du kan hente det fulde program her

 

Udgifter ifm med TR-regionsmødet

Mødet er gratis.

Etf dækker udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og transport. 

Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her  

 

Husk at søge om tjenestefri med løn

Husk at søge om tjenestefri inden mødet jf. TR-aftalen's bestemmelser om TR's deltagelse på TR-møder arrangeret af organisationen.

Et TR-regionsmøde er et internt Etf-møde. 

Ifølge MED-aftalen § 15 stk. 1 (§ 16 stk 1 i København og Frederiksberg) gives TR, efter ”anmodning om tjenestefri med løn”, den nødvendige tjenestefrihed for at deltage på møder for TR, som den forhandlingsberettigede organisation arrangerer. 

Har din leder brug for dokumentation, kan du printe denne side ud og give den til lederen. Din leder har ikke krav på at få selve programmet, da mødets indhold er et Etf-internt anliggende.

 

Tilmeldingsfrist

Den 16. august 2018

Husk at søge om tjenestefri med løn hos din leder, inden du tilmelder dig.

Pladserne til TR-regionsmøderne bliver tildelt efter først-til-mølle-princippet.

 

Kontaktpersoner

Spørgsmål vedrørende din tilmelding, kontakt sekretær Nina Bech Engelsen

Tlf 53 36 49 93 eller mail nbe@etf.dk

Spørgsmål vedrørende mødets indhold, kontakt din Regionsformand Åse Munk Mortensen 

Tlf. 53 36 49 71 eller mail aamm@etf.dk

eller

chefkonsulent Merete Lauesen

tlf. 53 36 49 34 eller mail ml@etf.dk

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.