TR-Regionsmøde, Region Øst den 16. september 2021 - København

Kom til TR-regionsmøde i Region Øst. To gange om året får du en invitation fra Etf til et TR-regionsmøde i Region Øst. Du kan vælge mellem tre datoer og to byer i efteråret 2021. Oftest vil mødernes indhold være en blanding af politiske oplæg, debat, undervisning og erfaringsudveksling mv.
Torsdag 16. september 2021
09.00
Scandic Copenhagen
Vester Søgade 6
1601 København V

 

Hvad handler arrangementet om

Se efterårets program her.

Programmet fastlægges fra gang til gang.

Mødernes indhold vil ofte være en blanding af politiske oplæg, debat, undervisning og erfaringsudveksling mv.

Her møder du for eksempel andre TR og FTR fra din region, din regionsformand samt evt. ekstern underviser, konsulenter fra Etf samt Etf’s formand eller næstformand.

 

Dato og tid

TR-regionsmøde i Region Øst den 16. september 2021 - Kl. 9.00 - 14.15.

Der er kaffe/te og morgenbrød fra kl. 8.30.

Ønsker du at deltage på mødet på en af de andre datoer og geografier i regionen, så klik dig videre:

 

Sted

Scandic Copenhagen
Vester Søgade 6
1601 København V

 

Forudsætninger for at deltage

Du er enten:

  • TR og TR for flere faggrupper
  • TR-suppleanter for flere faggrupper, hvis TR ikke er ergoterapeut
  • Er du TR-suppleant med selvstændige TR-opgaver, giver Etf dig mulighed for at deltage sammen med TR. Spørg først din leder om du kan få tjenestefri med løn for at deltage på mødet
  • Er du TR-suppleant (kun for ergoterapeuter), kan du deltage, hvis din TR er forhindret

Er du TR i staten, er du velkommen til at deltage. Du skal dog vide, at indholdet som udgangspunkt er målrettet TR på det kommunale eller regionale område. 

 

Tilmeldingsfrist

Den 14. august 2021. Tilmeld dig nederst på siden. Ønsker du at deltage i cafe-møde for nyvalgte tillidsvalgte, som ligger i forlængelse af TR-regionsmødet, skal du tilmelde dig cafe-mødet seperat - klik her    

Søg om tjenestefri med løn hos din leder, helst inden du tilmelder dig og senest inden mødet.

Pladserne til TR-regionsmødet bliver tildelt efter først-til-mølle-princippet. Vær opmærksom på, at du umiddelbart efter din tilmelding modtager en bekræftelse på, om du har fået en plads. 

Er mødet overtegnet, kommer du på en venteliste eller får tilbudt en plads på en af de øvrige mødedatoer.

Ca. en uge før mødet, får du en mail med program, deltagerliste samt praktiske oplysninger.

Vi glæder os til at se dig på et af de kommende regionsmøder. For at deltage skal du have tilmeldt dig inden fristens udløb. Vær opmærksom på, at du umiddelbart efter din tilmelding modtager en bekræftelse på, om du har fået en plads på mødet. Det er ikke muligt at tilmelde sig efter fristens udløb – ligesom du heller ikke kan bytte plads med andre efter fristens udløb.

 

Udgifter i forbindelse med TR-regionsmødet

Mødet er gratis.
Etf dækker udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og transport. 
Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her

 

Husk at søge om tjenestefri med løn

Husk at søge om tjenestefri inden mødet jf. TR-aftalen's bestemmelser om TR's deltagelse på TR-møder arrangeret af organisationen.

Et TR-regionsmøde er et internt Etf-møde. 

Ifølge MED-aftalen § 15 stk. 1 (§ 16 stk 1 i København og Frederiksberg) gives TR, efter ”anmodning om tjenestefri med løn”, den nødvendige tjenestefrihed for at deltage på møder for TR, som den forhandlingsberettigede organisation arrangerer. 

 

Kontaktpersoner

Spørgsmål vedrørende mødets indhold, kontakt din regionsformand Rikke Uldum Abrahamsen, tlf. 53 36 49 71 eller mail rua@etf.dk eller chefkonsulent Merete Lauesen, tlf. 53 36 49 34 eller mail ml@etf.dk.

Spørgsmål vedrørende din tilmelding, kontakt sekretær Kirsten Andersen, tlf. 53 36 49 43 eller mail kan@etf.dk.

 

Dine data

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.