TR-Regionsmøde, Region Øst den 1. oktober 2019

To gange om året får TR en invitation fra Etf til at deltage på et TR-regionsmøde. TR-regionsmødet i Region Øst den 1. oktober - er primært for dig, der er ansat på KL's overenskomst. Du kan alternativt tilmelde dig mødet den 18. september 2019, hvis datoen passer dig bedre.
Tirsdag 1. oktober 2019
08.30
Quality Hotel Høje Taastrup
Carl Gustavsgade 1
2630 Taastrup

Dato og tid

TR-regionsmøde i Region Øst den 1. oktober 2019, kl. 9.00 - 15.00.

Der er kaffe/te og morgenbrød fra kl. 8.30. 

Der holdes to ens TR-regionsmøder i Region Øst: 

  • Et den 18. september 2019 - tilmeldingsfrist 28. august
  • Et den 1. oktober 2019 - tilmeldingsfrist 10. september

Du kan frit vælge, hvilket af møderne du ønsker at tilmelde dig.
 

Hvad handler arrangementet om

Programmet for mødet finder du her.

Programmet for forårets og efterårets møder fastlægges fra gang til gang.

Almindeligvis holdes TR-regionsmøderne fælles for TR ansat på den kommunale eller regionale overenskomst. Nogle gange opdeles møderne efter overenskomst - så der er særskilt møde for TR ansat på KL's overenskomst og særskilt møde for TR ansat på RLTN's overenskomst.  

Mødernes indhold vil ofte være en blanding af politiske oplæg, debat, undervisning og erfaringsudveksling mv. 

Her møder du andre TR og FTR fra din region, din Regionsformand, konsulenter fra Etf samt evt. Etf’s formand eller næstformand.

Forudsætninger for at deltage

Du er enten:

  • TR og TR for flere faggrupper
  • TR-suppleanter for flere faggrupper, hvis TR ikke er ergoterapeut

ansat på KL's overenskomst. 

Er du ansat på RLTN's overenskomst, og arbejder inden for det sociale område, er du velkommen til at tilmelde dig dette møde, selvom mødet primært er for TR på det kommunale område. 

Er du TR-suppleant med selvstændige TR-opgaver, giver Etf dig mulighed for at deltage sammen med TR.

Men spørg først din leder om du kan få tjenestefri med løn for at deltage på mødet.

Er du TR-suppleant (kun for ergoterapeuter), kan du deltage, hvis din TR er forhindret.

 

Sted

Quality Hotel Høje Taastrup
Carl Gustavsgade 1
2630 Taastrup
 

Udgifter ifm med TR-regionsmødet

Mødet er gratis.

Etf dækker udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og transport. 

Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her

 

Husk at søge om tjenestefri med løn

Husk at søge om tjenestefri inden mødet jf. TR-aftalen's bestemmelser om TR's deltagelse på TR-møder arrangeret af organisationen.

Et TR-regionsmøde er et internt Etf-møde. 

Ifølge MED-aftalen § 15 stk. 1 (§ 16 stk 1 i København og Frederiksberg) gives TR, efter ”anmodning om tjenestefri med løn”, den nødvendige tjenestefrihed for at deltage på møder for TR, som den forhandlingsberettigede organisation arrangerer. 

 

Tilmeldingsfrist

Den 6. september 2019.

Husk at søge om tjenestefri med løn hos din leder, inden du tilmelder dig.

Pladserne til TR-regionsmøderne bliver tildelt efter først-til-mølle-princippet. 

Vi glæder os til at se dig på et af de kommende regionsmøder. For at deltage skal du have tilmeldt dig inden fristens udløb. Vær opmærksom på, at du umiddelbart efter din tilmelding modtager en bekræftelse på, om du har fået en plads på mødet. Det er ikke muligt at tilmelde sig efter fristens udløb – ligesom du heller ikke kan bytte plads med andre efter fristens udløb.

Kontaktpersoner

Spørgsmål vedrørende din tilmelding, kontakt sekretær Mette-Louise Mayerhofer tlf. 53 36 49 43 eller MLM@etf.dk

Spørgsmål vedrørende mødets indhold, kontakt din Regionsformand Åse Munk Mortensen, tlf. 53 36 49 71 eller mail aamm@etf.dk

eller

chefkonsulent Merete Lauesen, tlf. 53 36 49 34 eller mail ml@etf.dk

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.