TR-Regionsmøde Midt-Nord - KL - den 14. marts 2018

Emnerne for mødet er 'Resultatet af OK18-forhandlingerne' forudsat, der er indgået et forlig, samt' Aktuelle, fagpolitiske temaer'. Tilmelding skal ske inden den 9. marts 2018
Onsdag 14. marts 2018
09.30
Scandic Aarhus City
Østergade 10
8000 Århus C

Vi har genåbnet tilmeldingen til TR-regionsmødet på grund af den aktuelle situation.

Tilmelding skal ske inden den 9. marts

Ramme program: 

Der vil være kaffe, te og brød fra kl. 9.30 -10

kl. 10 - 12

Status OK18

v. Formand Tina Nør Langager

Oplæg om forhandlingsituationen mv.

Spørgsmål og svar i forbindelse med konflikt og lockout

v. Forhandlingschef Dorthe Julie Kofoed og Forhandlingskonsulent Karen Hansen

kl. 12 - 13

Frokost 

kl. 13-14

Lokalt møde

v. Regionsformand Lisbeth Krabbe Nielsen

 

I de år, hvor overenskomsten forhandles og fornys, har Etf tradition for at holde to TR-regionsmøder i hver Etf-region – et for TR på det regionale møde og et for TR på det kommunale område.

I marts 18 holdes der et møde på det kommunale område, i hver Etf-region.

Hvad handler TR-regionsmødet om?

En del af mødet kommer til at handle om resultatet af OK18-forhandlingerne – forudsat der er indgået et forlig.

Anden del af mødet, vil handle om ’Aktuelle, fagpolitiske temaer’. Du kan finde programmet længere nede på siden, når det er færdigt.

OK18

Hvis der, mod forventning, ikke bliver aftalt et forlig  med udgangen af februar måned, bliver TR-regionsmøderne formentlig aflyst. 

Du får information om evt. aflysninger eller andre ændringer i en mail.

Ændringer annonceres også på Etf.dk. Du kan løbende holde dig orienteret om senest nyt om OK18 på etf.dk.

Generelt om TR-regionsmøderne

TR-regionsmødernes indhold vil ofte være en blanding af politiske oplæg, debat, undervisning og erfaringsudveksling mv.

Du møder andre TR og FTR fra din region, din Regionsformand, konsulenter fra Etf samt evt. Etf’s formand eller næstformand.

Målgruppe

  • FTR
  • TR og TR for flere faggrupper
  • TR-suppleanter for flere faggrupper, hvis TR ikke er ergoterapeut

ansat på det kommunale område. 

Er du TR-suppleant med selvstændige TR-opgaver, giver Etf dig mulighed for at deltage sammen med TR. Men spørg først din leder om du kan få tjenestefri med løn for at deltage på mødet.

Er du TR-suppleant (kun for ergoterapeuter), kan du deltage, hvis din TR er forhindret.

Udgifter ifm med kurset

Etf dækker udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og transport. 

Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her

Først-til-mølle-princippet

Pladserne til TR-regionsmøderne bliver tildelt efter først-til-mølle-princippet.

Husk at søge tjenestefri med løn

Et TR-regionsmøde er et internt Etf-møde.

Har din leder brug for dokumentation for at der er et møde, kan du printe denne side ud og give den til lederen.

Ifølge MED-aftalen § 15 stk. 1 (§ 16 stk 1 i København og Frederiksberg) gives TR, efter ”anmodning om tjenestefri med løn”, den nødvendige tjenestefrihed for at deltage på møder for TR, som den forhandlingsberettigede organisation arrangerer.

Underviser/oplægsholder og mødeledere

Lisbeth Krabbe Nielsen, Formand Etf-region Midt-Nord

Forhandlingschef Dorthe Julie Kofoed 

Program

Programmet kan hentes her

Sted

Scandic Aarhus City

Østergade 10

8000 Aarhus

Der vil være morgenbrød, kaffe og the fra kl. 8.30.

Tilmeldingsfrist

den 9. marts 2018

Der er ikke mulighed for at tilmelde sig efter fristens udløb.

Kontaktpersoner

Spørgsmål vedrørende din tilmelding, kontakt sekretær Nina Bech Engelsen

Tlf 53 36 49 93 eller mail nbe@etf.dk  

Spørgsmål vedrørende mødets indhold, kontakt din Regionsformand:

Lisbeth Krabbe Nielsen, lkn@etf.dk

eller

chefkonsulent Merete Lauesen på mail ml@etf.dk

.