TR regionsmøde 22. marts 2018, DR

Grundet den aktuelle situation er mødestart ændret og indholdet tilpasses situationen på dagen.
Torsdag 22. marts 2018
15.30
Best Western Plus Hotel Fredericia
Vestre Ringvej 96
7000 Fredericia

Vi har derfor genåbnet for tilmeldingen til TR-regionsmødet.

Tidsrummet for mødet var oprindeligt fastlagt til kl. 10 - 15.30. Men i disse dage ændrer OK18 situationen sig fra dag til dag. 

Forhandlingsfællesskabet har netop arrangeret et TR-stormøde for alle TR på det kommunale, regionale og statslige område, som bliver holdt  den 22. marts  - også i Fredericia.

Derfor tilpasser vi  - helt bogstaveligt - programmet til situationen på dagen.

For at give alle Etf's TR mulighed for at deltage på TR-stormødet, rykker vi tidspunktet for Etf's landsdækkende TR-møde til senere på dagen, så det starter lige efter TR-stormødet.

Etf - Rammeprogram: 

kl. 15.30 - 17.30  

Status OK18

v. Formand Tina Nør Langager

Oplæg om forhandlingssituationen mv.

Spørgsmål og svar i forbindelse med konflikt og lockout

v. Forhandlingschef Dorthe Julie Kofoed og Forhandlingskonsulent Karen Hansen

kl. 17.30 

Tak for i dag - med let anretning/sandwich inden hjemrejse. 

Regionsformændene Anna-Marie Laustsen og Åse Munk Mortensen deltager også på mødet. Fra Region Midt-Nord deltager enten Lisbeth Krabbe Nielsen eller Maj Britt Middelhede Olsen.  

Målgruppe

  • FTR

  • TR og TR for flere faggrupper

  • TR-suppleanter for flere faggrupper, hvis TR ikke er ergoterapeut

ansat på det regionale område. 

Er du TR-suppleant med selvstændige TR-opgaver, giver Etf dig mulighed for at deltage sammen med TR. Men spørg først din leder om du kan få tjenestefri med løn for at deltage på mødet.

Er du TR-suppleant (kun for ergoterapeuter), kan du deltage, hvis din TR er forhindret.  

Husk at søge tjenestefri med løn

Et TR-regionsmøde er et internt Etf-møde.

Har din leder brug for dokumentation for at der er et møde, kan du printe denne side ud og give den til lederen.

Ifølge MED-aftalen § 15 stk. 1 (§ 16 stk 1 i København og Frederiksberg) gives TR, efter ”anmodning om tjenestefri med løn”, den nødvendige tjenestefrihed for at deltage på møder for TR, som den forhandlingsberettigede organisation arrangerer. Læs mere her /tillids-repraesentant/tr-vilkaar

Hent bilag til brug for godtgørelse af dine transportudgifter her. Skal sendes retur til regnskab@etf.dk

Sted

Best Western Plus Hotel Fredericia
Vestre Ringvej 96
7000 Fredericia

Tilmeldingsfrist

Den 19. marts 2018, kl.8.00

Kontaktpersoner

Spørgsmål vedrørende din tilmelding, kontakt sekretær Nina Bech Engelsen

Tlf 53 36 49 93 eller mail nbe@etf.dk   

Spørgsmål vedrørende mødets indhold, kontakt chefkonsulent Merete Lauesen på mail ml@etf.dk