TR-grunduddannelsen Modul 3 - den 9.-11. maj 2023

TR-grunduddannelsen er for dig, der er ny TR eller TR-suppleant for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe. Uddannelsen består af modul 1, modul 2 og modul 3, som du tager i nævnte rækkefølge. Læs mere om Modul 3 og om tilmelding m.m.
Tirsdag 9. maj 2023
10.00
HUSET
Hindsgavl Allé 2
5500 Middelfart

 

Hvad handler kurset om

Tredie og sidste modul i TR-grunduddannelsen er et 3-dages internatkursus, med overnatning betalt af Etf.

 

Indhold

 • TR's valggrundlag - kollegafællesskabet på arbejdspladsen
 • TR-vilkårsaftale
 • Når medlemmer er i knibe - og dilemmaer
 • Bisidderrollen
 • Forandringsprocesser
 • Ytringsfrihed

 

Målet er, at du kan

 • Stå i spidsen for et stærkt kollegafællesskab på arbejdspladsen
 • Indgå en TR-vilkårsaftale med din leder
 • Kan bistå medlemmer i knibe
 • Kan varetage bisidderrollen
 • Kan håndtere den enkeltes interesser samtidigt med kollegernes interesser
 • Medvirke til at forandringsprocesser på arbejdspladsen forløber hensigtsmæssigt
 • Ytre dig om forhold på arbejdspladsen uden at komme i klemme

 

Der udstedes ikke kursusbeviser

Hvis du har brug for at gemme kursusbeskrivelsen, kan du klikke på linket her. Dette skal gøres inden kursusafholdelsen, da kurset herefter bliver deaktiveret.

 

Din forberedelse

Der er lidt forberedelse inden Modul 3.

 

Målgruppe

 • TR
 • TR-suppleanter for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe

 

Forudsætninger for at deltage

Du har ikke tidligere deltaget på Modul 3, eller TR-grunduddannelse tidligere.

Husk at søge om tjenestefri med løn hos din leder inden kursusstart jf. TR-aftalen's bestemmelser om TR's deltagelse på TR-kurser.

 

Varighed

Kurset afvikles den 9.-11. maj 2023.

 

Tilmeldingsfrist

Den 28. marts 2023.

 

Internatkursus

Kurset er et internatkursus med overnatning betalt af Etf.

Du er på kursusstedet fra kursusstart dag 1 til undervisningen slutter dag 3, inkl. middag, socialt samvær samt overnatning mellem første og anden dag. 

 

Udgifter ifm med kurset

Kurset er gratis.  

 • Etf dækker dine udgifter til transport. Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her 
 • Etf giver refusion for tabt arbejdsfortjeneste efter anmodning fra arbejdsgiver

 

Deltagerantal

26 deltagere.

Min. 15 deltagere for at gennemføre kurset.

Pladserne på kurset bliver tildelt efter først-til-mølle-princippet.

 

Undervisere og kursusleder

Konsulenter fra Afd. Forhandling & Løn i Etf.

 

Program og praktiske oplysninger

Du får tilsendt en mail med program og praktiske oplysninger ca. 3-4 uger før kurset.

 

Kontaktpersoner

Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding, skal du kontakte kursussekretær Lone Petersen på lp@etf.dk eller tlf. 5336 4936.

Har du spørgsmål til kursets indhold, skal du kontakte chefkonsulent Merete Lauesen på ml@etf.dk eller tlf. 5336 4934.
 

Dine data

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.