TR-grunduddannelsen Modul 3 - den 23.-25. november 2021

TR-grunduddannelsen er for dig, der er ny TR eller TR-suppleant for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe. Uddannelsen består af modul 1, modul 2 og modul 3, som du tager i nævnte rækkefølge. Læs mere om Modul 3 og om tilmelding m.m.
Tirsdag 23. november 2021
10.00
Severin Kursuscenter
Skovsvinget 25
5500 Middelfart

 

Hvad handler kurset om

Tredie og sidste modul i TR-grunduddannelsen er et 3-dages internatkursus, med overnatning betalt af Etf.

 

Indhold

 • Når medlemmer er i knibe
 • Bisidderrolle
 • Forandringsprocesser
 • Ytringsfrihed
 • Etf-kollegafællesskabet på arbejdspladsen
 • TR-vilkårsaftale

 

Målet er, at du kan

 • Varetage bisidderrollen i forbindelse med sygefraværs- og tjenstlige samtaler
 • Kan håndtere den enkeltes interesser samtidigt med kollegernes interesser
 • Medvirke til at forandringsprocesser på arbejdspladsen forløber hensigtsmæssigt
 • Varetage TR’s opgave i forbindelse med afskedigelser i tæt samarbejde med Etf’s konsulenter
 • Ytre dig om forhold på arbejdspladsen uden at komme i klemme
 • Stå i spidsen for et engageret Etf-kollegafællesskab
 • Indgå en TR-vilkårsaftale med din leder

 

Din forberedelse

Der er lidt forberedelse inden Modul 3.

 

Målgruppe

 • TR
 • TR-suppleanter for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe

 

Forudsætninger for at deltage

Du har ikke tidligere deltaget på Modul 3, eller TR-grunduddannelse tidligere.

Husk at søge om tjenestefri med løn hos din leder inden kursusstart jf. TR-aftalen's bestemmelser om TR's deltagelse på TR-kurser.

 

Varighed

Kurset afvikles den 23.-25. november 2021.

 

Internatkursus

Kurset er et internatkursus med overnatning betalt af Etf.

Du er på kursusstedet fra kursusstart dag 1 til undervisningen slutter dag 3, inkl. middag, socialt samvær samt overnatning mellem første og anden dag. 

 

Udgifter ifm med kurset

Kurset er gratis.  

 • Etf dækker dine udgifter til transport. Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her 
 • Etf giver refusion for tabt arbejdsfortjeneste efter anmodning fra arbejdsgiver

 

Deltagerantal

24 deltagere.

Min. 15 deltagere for at gennemføre kurset.

Pladserne på kurset bliver tildelt efter først-til-mølle-princippet.

 

Undervisere og kursusleder

Konsulenter fra Afd. Forhandling & Løn i Etf.

 

Program og praktiske oplysninger

Du får tilsendt en mail med program og praktiske oplysninger ca. 3-4 uger før kurset.

 

Kontaktpersoner

Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding, skal du kontakte kursussekretær Lone Petersen på lp@etf.dk eller tlf. 5336 4936.

Har du spørgsmål til kursets indhold, skal du kontakte chefkonsulent Merete Lauesen på ml@etf.dk eller tlf. 5336 4934.
 

Dine data

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.