TR-grunduddannelsen - Modul 2 Forløb B 2020

Ny TR - tilmeld dig de første to moduler på TR-grunduddannelsen. Modul 1 "TR som nyvalgt" og Modul 2 "TR`´s mangfoldige opgaver", hænger sammen. Efter Modul 1, er du tilbage på arbejdspladsen i en kort periode, inden du fortsætter på Modul 2, sammen med de andre TR fra holdet på Modul 1. Læs mere om hvem der kan deltage, og hvad modulerne handler om.
Tirsdag 17. november 2020
10.00
Comwell Kongebrogaarden
Kongebrovej 63
5500 Middelfart

 

Hvad handler kurset om

 

Modul 1 – TR som nyvalgt

Første modul i TR-grunduddannelsen er et 2-dages internatkursus, med overnatning betalt af Etf.

 Indhold

 • TR's opgaver, pligter og roller
 • TR's rettigheder og vilkår
 • Introduktion til Etf som professions- og fagforening
 • Gensidige forventninger Etf og TR imellem
 • Opgavefordeling TR, konsulenter og politikere imellem
 • Det offentlige aftalesystem
 • TR's kompetenceudvikling
 • Ledelsesretten
 • TR's og TR for flere faggruppers forhandlings- og aftaleret
 • Forhandling af nyansættelser
 • Møde med Etf's regionsformænd om det lokale samarbejde

Efter kurset vil du

 • Have viden om, hvad det indebærer at være TR i Etf, og forhåbentligt se dig selv som Etf's repræsentant og interessevaretager på arbejdspladsen
 • Kunne varetage lønforhandling i forbindelse med nyansættelser og rådgive ansøgere
 • Kunne bruge de regler, der er aftalt for TR's og TR-suppleantens funktion og vilkår i praksis, og på sigt få forhandlet dig til så gode vilkår som muligt i TR-hvervet
 • Kunne vurdere, hvordan det kan være hensigtsmæssigt at handle i forhold til ledelsesretten
 • Kunne vurdere, hvordan du kan/skal inddrage Etf's konsulenter og/eller Etf's politikere
   

Modul 2 - TR’s mangfoldige opgaver

Andet modul i TR-grunduddannelsen er et 3-dages internatkursus, med overnatning betalt af Etf.

Indhold

 • Grundlæggende om overenskomsten, og hvordan den bliver til
 • Den Danske Model - historie
 • Etf i forskellige forhandlings- og interessefællesskaber
 • Bisidderrollen
 • Forhandling af lokal løn, decentrale arbejdstids- og senioraftaler
 • Basal forhandlingsteknik og strategi, herunder forberedelse, gennemførelse og afslutning af en forhandling
 • Introduktion til SU/MED-systemet
 • Snitflader og opgavefællesskab mellem TR og AMiR
 • Kommunikationens betydning
 • Hvad gør det attraktivt og udviklende at være TR?
 • Møde med Etf's landspolitikere om politikudvikling i Etf

Efter kurset vil du 

 • Være i stand til at rådgive medlemmer i overenskomstspørgsmål samt kunne indgå lokale aftaler om løn, arbejdstid og senioraftaler i overensstemmelse med Etf's politikker
 • Være i stand til at varetage funktionen som bisidder
 • Have indblik i MED/SU-strukturen på din arbejdsplads og bliver i stand til at forberede et punkt til dagsordenen i MED/SU
 • Have indblik i Den Danske Model i et historisk perspektiv samt hvilke forhandlings- og interessefællesskaber Etf er den del af i dag
 • Have viden om, hvordan politik bliver til i Etf og hvordan TR kan være en aktiv medspiller
   

Din forberedelse

På Modul 1 får du en hjemmeopgave at arbejde med mellem Modul 1 og Modul 2.

Efter Modul 2 arbejder du med en ny hjemmeopgave.
 

Målgruppe

Nyvalgte:

 • TR
 • TR-suppleanter for flere faggrupper, hvis TR ikke er ergoterapeut
   

Forudsætninger for at deltage

Du har ikke tidligere deltaget på:

 • Modul 1 og 2 eller
 • TR-grunduddannelsen før 2012

Husk at søge om tjenestefri med løn hos din leder, inden du tilmelder dig.
 

Varighed

Kurset er et internatkursus med overnatning betalt af Etf.

Modul 1 den 15.-16. september maj 2020 
Modul 2 den 17.-19. november 2020

Hvad er et internatkursus?

Du er på kursusstedet fra kursusstart dag 1 til undervisningen slutter dag 2, inkl. middag, socialt samvær samt overnatning mellem første og anden dag. 


Udgifter ifm med kurset

Kurset er gratis.  

 • Etf dækker dine udgifter til transport. Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her 
 • Etf giver refusion for tabt arbejdsfortjeneste efter anmodning fra arbejdsgiver

 

Deltagerantal

24
 

Først-til-mølle-princippet

Pladserne på kurserne bliver tildelt efter først-til-mølle-princippet.

Når pladserne er fyldt op, bliver der oprettet en venteliste til efterfølgende tilmeldinger.
 

Undervisere og kursusleder

Konsulenter fra Afd. Forhandling & Løn i Etf.
 

Program og praktiske oplysninger

Du får tilsendt en mail med program og praktiske oplysninger ca. 3-4 uger før kurset.

 

COVID-19

På kurser afholdt af Ergoterapeutforeningen følger vi sundhedsmyndighedernes COVID-19 retningslinjer med henblik på at forebygge smittespredning.

 

Kontaktpersoner

Spørgsmål vedrørende din tilmelding, kontakt sekretær Lone Petersen. Tlf 5336 4936 eller mail lp@etf.dk

Spørgsmål vedrørende kursets indhold, kontakt chefkonsulent Merete Lauesen. Tlf. 5336 4934 eller mail ml@etf.dk

Dine data

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.