UDSAT - ny dato den 9.-11. november 2021 - TR-grunduddannelsen Modul 2 - den 18.-20. maj 2021

TR-grunduddannelsen er for dig, der er ny TR eller TR-suppleant for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe. Uddannelsen består af modul 1, modul 2 og modul 3, som du tager i nævnte rækkefølge. Læs mere om Modul 2 og om tilmelding m.m.
Tirsdag 18. maj 2021
10.00
HUSET
Hindsgavl Allé 2
5500 Middelfart

 

Hvad handler kurset om

Andet modul i TR-grunduddannelsen er et 3-dages internatkursus, med overnatning betalt af Etf.

 

 Indhold

 • Rammer, udfordringer og muligheder ift. at varetage kerneopgaven
 • Bidrag til løsningsforslag 
 • Forskellige beslutningsarenaer på arbejdspladsen
 • Den konstruktive dialog
 • Relationsopbygning 
 • Grundlæggende om forhandling samt årlige lønforhandlinger
 • Den danske Model 

 

Målet er, at du

 • Kan identificere og analysere udfordringer med at løse kerneopgaven
 • Kan løfte forhold af betydning for løsning af kerneopgaven ind i relevante beslutningsfora og bidrage til konkrete løsninger 
 • Kan medvirke til en konstruktiv dialog på arbejdspladsen  
 • Kan håndtere forskellige udfordringer/dilemmaer 
 • Kan varetage forhandlinger lokalt på arbejdspladsen, herunder de årlige lønforhandlinger
 • Kan styrke relationerne    

 

Din forberedelse

Der vil være lidt forberedelse forud for kurset.

 

Målgruppe

 • TR
 • TR-suppleanter for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe

 

Forudsætninger for at deltage

Du har gennemført Modul 1 på TR-grunduddannelsen.

Har du gennemført Modul 1 på TR-grunduddannelsen FØR oktober 2020, og fortsætter på Modul 2 på den nye TR-grunduddannelse i 2021, anbefaler vi, at du også deltager på det virtuelle 'Før-Modul 2', som holdes kort før modul 2.  

Her får du en introduktion til bl.a. den tilgang til interessevaretagelsen, som den nye TR-grunduddannelse er bygget op om, inden du skal videre på Modul 2 på den nye TR-grunduddannelse. Den nye TR-grunduddannelse er nemlig skruet anderledes sammen end den uddannelse, du startede på.

Husk at søge om tjenestefri med løn hos din leder inden kursusstart jf. TR-aftalen's bestemmelser om TR's deltagelse på TR-kurser.

 

Varighed

Modul 2 afholdes den 18.-20. maj 2021.

Det virtuelle 'Før-Modul 2' afholdes den 27. april 2021 kl. 13.30-15, og er for dig der har Modul 1 fra FØR oktober 2020. Vær opmærksom på at du skal tilmelde dig Modul 2 og 'Før Modul 2' hver for sig.

Læs mere om 'Før-Modul 2' og om tilmelding til det her


Tilmeldingsfrist

Den 6. april 2021.

 

Internatkursus

Kurset er et internatkursus med overnatning betalt af Etf.

Du er på kursusstedet fra kursusstart dag 1 til undervisningen slutter dag 3, inkl. middage og socialt samvær samt overnatning. 

 

Udgifter ifm med kurset

Kurset er gratis.  

 • Etf dækker dine udgifter til transport. Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her 
 • Etf giver refusion for tabt arbejdsfortjeneste efter anmodning fra arbejdsgiver

 

Deltagerantal

24 deltagere.

Min. 15 deltagere for at gennemføre kurset.

Pladserne på kurset bliver tildelt efter først-til-mølle-princippet.

 

Undervisere og kursusleder

Konsulenter fra Afd. Profession og Politik samt Afd. Forhandling & Løn i Etf.

 

Program og praktiske oplysninger

Du får tilsendt en mail med program og praktiske oplysninger ca. 3-4 uger før kurset.

 

Kontaktpersoner

Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding, skal du kontakte kursussekretær Lone Petersen på lp@etf.dk eller tlf. 53 36 49 36.

Har du spørgsmål til kursets indhold, skal du kontakte chefkonsulent Merete Lauesen på
ML@etf.dk eller tlf. 53 36 49 34.

 

Covid-19

På kurset følger vi sundhedsmyndighedernes COVID-19 retningslinjer med henblik på at forebygge smittespredning.
 

Dine data

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.