TR-grunduddannelsen Modul 2 - den 17.-19. januar 2023

TR-grunduddannelsen er for dig, der er ny TR eller TR-suppleant for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe. Uddannelsen består af modul 1, modul 2 og modul 3, som du tager i nævnte rækkefølge. Læs mere om Modul 2 og om tilmelding m.m.
Tirsdag 17. januar 2023
10.00
HUSET
Hindsgavl Allé 2
5500 Middelfart

 

Hvad handler kurset om

Andet modul i TR-grunduddannelsen er et 3-dages internatkursus, med overnatning betalt af Etf.

Indhold

 • Hvordan kan TR medvirke til at styrke arbejdspladsens muligheder for at løse kerneopgaven, herunder:
  • Rammer & vilkår
  • Udfordringer og bidrag til løsningsforslag
  • Analyseværktøjer
  • Formelle og uformelle arenaer for indflydelse
  • Rette budskab til rette modtager – på rette tidspunkt og i rette fora
 • Dialogmøde med formand/næstformand
 • Konstruktiv dialog - enkelte øvelser 
 • Næste step - intro til forhandling bredt samt de årlige lønforhandlinger
 • Styrke relationerne – bygge videre på Modul 1  

 

Målet er, at du kan

 • Medvirke til at styrke arbejdspladsens muligheder for at løse kerneopgaven
 • Bruge formelle og uformelle arenaer til at drøfte forhold af betydning
 • Medvirke til en konstruktiv dialog på arbejdspladsen
 • Forhandle og indgå en aftale – uanset emnet 
 • Varetage de årlige lønforhandlinger
 • Opbygge professionelle relationer til ledelse, kolleger og andre samarbejdsrelationer

 

Der udstedes ikke kursusbeviser

Hvis du har brug for at gemme kursusbeskrivelsen, kan du klikke på linket her. Dette skal gøres inden kursusafholdelsen, da kurset herefter bliver deaktiveret.

 

Din forberedelse

Der vil være lidt forberedelse forud for kurset.

 

Målgruppe

 • TR
 • TR-suppleanter for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe

 

Forudsætninger for at deltage

Du har gennemført Modul 1 på TR-grunduddannelsen.

Husk at søge om tjenestefri med løn hos din leder inden kursusstart jf. TR-aftalen's bestemmelser om TR's deltagelse på TR-kurser.

 

Varighed

Modul 2 afholdes den  17.-19. januar 2023.


Tilmeldingsfrist

Den 6. december 2022.

 

Internatkursus

Kurset er et internatkursus med overnatning betalt af Etf.

Du er på kursusstedet fra kursusstart dag 1 til undervisningen slutter dag 3, inkl. middage og socialt samvær samt overnatning. 

 

Udgifter ifm med kurset

Kurset er gratis.  

 • Etf dækker dine udgifter til transport. Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her 
 • Etf giver refusion for tabt arbejdsfortjeneste efter anmodning fra arbejdsgiver

 

Deltagerantal

26 deltagere.

Min. 15 deltagere for at gennemføre kurset.

Pladserne på kurset bliver tildelt efter først-til-mølle-princippet.

 

Undervisere og kursusleder

Konsulenter fra Afd. Profession og Politik samt Afd. Forhandling & Løn i Etf.

 

Program og praktiske oplysninger

Du får tilsendt en mail med program og praktiske oplysninger ca. 3-4 uger før kurset.

 

Kontaktpersoner

Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding, skal du kontakte kursussekretær Lone Petersen på lp@etf.dk eller tlf. 53 36 49 36.

Har du spørgsmål til kursets indhold, skal du kontakte chefkonsulent Merete Lauesen på ml@etf.dk eller tlf. 53 36 49 34.

 

Dine data

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.