TR-grunduddannelsen Modul 1 - den 4. - 5. oktober 2022

TR-grunduddannelsen er for dig, der er ny TR eller TR-suppleant for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe. Uddannelsen består af modul 1, modul 2 og modul 3, som du tager i nævnte rækkefølge. Læs mere om Modul 1 og om tilmelding m.m.
Tirsdag 4. oktober 2022
10.00
HUSET
Hindsgavl Allé 2
5500 Middelfart

 

Hvad handler kurset om

Første modul i TR-grunduddannelsen er et 2-dages internatkursus, med overnatning betalt af Etf.

 

 Indhold

 • TR's funktion på arbejdspladsen
 • Etf og det offentlige aftalesystem
 • TR’s platform – funderet på tillidsfulde relationer
 • TR’s rettigheder og vilkår
 • TR’s opgave i forbindelse med nyansættelser
 • TR’s kompetenceudvikling

 

Målet er, at du

 • Har du forståelse af og kan varetage TR-funktionen
 • Kan bruge de regler, der er aftalt for TR's og TR-suppleantens funktion og vilkår i praksis, og på sigt få forhandlet dig til så gode vilkår som muligt i TR-hvervet
 • Kan opbygge en tillidsfuld og balanceret relation til kolleger, til ledelse og til Etf
 • Kan navigere i forhold til ledelsesretten
 • Kan give kvalificeret input til en ansættelsesproces
 • Kan bringe dig selv i spil til ansættelsesudvalget, og varetage TR’s funktion i ansættelsesudvalget
 • Kan håndtere udfordringer/dilemmaer ifb. med ansættelser
 • Kan rådgive om og forhandle løn for den nyansatte

 

Din forberedelse

Du skal forberede en lille opgave, inden du kommer på Modul 1.

 

Målgruppe

 • TR
 • TR-suppleanter for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe

 

Forudsætninger for at deltage

Du har ikke tidligere deltaget på Modul 1, eller TR-grunduddannelse tidligere.

Husk at søge om tjenestefri med løn hos din leder inden kursusstart jf. TR-aftalen's bestemmelser om TR's deltagelse på TR-kurser.

 

Varighed

Kurset afvikles den 4.-5. oktober 2022.

 

Tilmeldingsfrist

Den  23. august 2022.

 

Internatkursus

Kurset er et internatkursus med overnatning betalt af Etf.

Du er på kursusstedet fra kursusstart dag 1 til undervisningen slutter dag 2, inkl. middag, socialt samvær samt overnatning mellem første og anden dag. 

 

Udgifter ifm med kurset

Kurset er gratis.  

 • Etf dækker dine udgifter til transport. Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her 
 • Etf giver refusion for tabt arbejdsfortjeneste efter anmodning fra arbejdsgiver

 

Deltagerantal

24 deltagere.

Min. 15 deltagere for at gennemføre kurset.

Pladserne på kurset bliver tildelt efter først-til-mølle-princippet.

 

Undervisere og kursusleder

Konsulenter fra Afd. Forhandling & Løn i Etf.

 

Program og praktiske oplysninger

Du får tilsendt en mail med program og praktiske oplysninger ca. 3-4 uger før kurset.

 

Kontaktpersoner

Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding, skal du kontakte kursussekretær Lone Petersen på lp@etf.dk eller tlf. 5336 4936.

Har du spørgsmål til kursets indhold, skal du kontakte chefkonsulent Merete Lauesen på ml@etf.dk eller tlf. 5336 4934.

 

Dine data

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.