TR-grunduddannelsen Modul 1 - den 23.-24. maj 2023

TR-grunduddannelsen er for dig, der er ny TR eller TR-suppleant for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe. Uddannelsen består af modul 1, modul 2 og modul 3, som du tager i nævnte rækkefølge. Læs mere om Modul 1 og om tilmelding m.m.
Tirsdag 23. maj 2023
10.00
HUSET
Hindsgavl Allé 2
5500 Middelfart

 

Hvad handler kurset om

Første modul i TR-grunduddannelsen er et 2-dages internatkursus, med overnatning betalt af Etf.

 

 Indhold

 • TR's funktion på arbejdspladsen
 • Etf og det offentlige aftalesystem
 • TR’s platform – funderet på tillidsfulde relationer
 • TR’s rettigheder og vilkår
 • TR’s opgave i forbindelse med nyansættelser
 • TR’s kompetenceudvikling

 

Målet er, at du

 • Har forståelse af og kan varetage TR-funktionen
 • Kan opbygge en tillidsfuld og balanceret relation til kolleger, til ledelse og til Etf
 • Kan navigere i forhold til ledelsesretten
 • Kan navigere i forhold til TR's rettigheder og vilkår 
 • Kan give kvalificeret input til profil og stillingsopslag i forbindelse med nyansættelser
 • Kan bringe dig selv i spil som en 'selvfølgelig' del af ansættelsesudvalget
 • Kan håndtere dilemmaer i forbindelse med nyansættelser
 • Kan rådgive og forhandle løn i forbindelse med ansættelse af ny kollega
 • Har lyst til at gøre brug af Etf's tilbud om kompetenceudvikling til TR

 

Der udstedes ikke kursusbeviser

Hvis du har brug for at gemme kursusbeskrivelsen, kan du klikke på linket her. Dette skal gøres inden kursusafholdelsen, da kurset herefter bliver deaktiveret.

 

Din forberedelse

I god tid før kurset, får du nærmere information om hvilke hjemmeopgaver, du skal have forberedt til kurset.

 

Målgruppe

 • TR
 • TR-suppleanter for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe

 

Forudsætninger for at deltage

Du har ikke tidligere deltaget på Modul 1, eller TR-grunduddannelse tidligere.

Husk at søge om tjenestefri med løn hos din leder inden kursusstart jf. TR-aftalen's bestemmelser om TR's deltagelse på TR-kurser.

 

Varighed

Kurset afvikles den 23.-24. maj 2023.

 

Tilmeldingsfrist

Den 11. april 2023.

 

Internatkursus

Kurset er et internatkursus med overnatning betalt af Etf.

Du er på kursusstedet fra kursusstart dag 1 til undervisningen slutter dag 2, inkl. middag, socialt samvær samt overnatning mellem første og anden dag. 

 

Udgifter ifm med kurset

Kurset er gratis.  

 • Etf dækker dine udgifter til transport. Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her 
 • Etf giver refusion for tabt arbejdsfortjeneste efter anmodning fra arbejdsgiver

 

Deltagerantal

26 deltagere.

Min. 15 deltagere for at gennemføre kurset.

Pladserne på kurset bliver tildelt efter først-til-mølle-princippet.

 

Undervisere og kursusleder

Konsulenter fra  Afd. Forhandling & Løn i Etf.

 

Program og praktiske oplysninger

Du får tilsendt en mail med program og praktiske oplysninger ca. 3-4 uger før kurset.

 

Kontaktpersoner

Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding, skal du kontakte kursussekretær Lone Petersen på lp@etf.dk eller tlf. 5336 4936.

Har du spørgsmål til kursets indhold, skal du kontakte konsulent Janne Molin på jmo@etf.dk eller tlf. 5336 4917.

 

Dine data

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.