AFLYST - Temamøde om validerede interviewredskaber i ergoterapien

TEMADAGEN ER AFLYST Regionsbestyrelsen i Etf Region Øst har inviteret Eva Ejlersen Wæhrens og Anette Enemark Larsen til at formidle deres nyeste viden om brugen af interviewredskaberne ADL-I og COPM i en klientcentreret praksis.
Tirsdag 28. april 2020
12.00
DGI-byen
Tietgensgade 65
1704 København V

Eva holder oplæg om projektet “Kvalificering af det ergoterapeutiske ADL interview”, et projekt som blandt andet er finansieret af Ergoterapeutforeningen.

Projektet omhandler ergoterapeutens udredning af klientens oplevelse af egen ADL-evne med henblik på fælles identifikation af potentielle aktivitetsproblemer.

Eva har udviklet og valideret redskabet ADL-Interview (ADL-I) til dette formål og vil præsentere sin seneste forskning i ADL-I, samt arbejdet med at gøre ADL-I tilgængeligt for klinisk arbejdende ergoterapeuter på en on-line uddannelsesplatform. 

Anette holder oplæg om projektet “Validering af COPM og brugerinvolvering”, et projekt som blandt andet er finansieret af Ergoterapeutforeningen.

Projektet omhandler ergoterapeutens brug af COPM, samt hvordan brugen kan give bedre samspil med klienten, så den efterfølgende intervention bedre inddrager klientens perspektiv.

Anette har oversat og valideret COPM på dansk og vil præsentere sin seneste forskning om redskabet og dets anvendelse i dansk ergoterapeutisk praksis. 

Efter oplæggene vil begge oplægsholdere være til stede til efterfølgende erfaringsudveksling og debat.

Tid og sted

Tirsdag den 28. april 2020 fra 12.00- 15.45.

DGI Byen i Spisehuset, Tietgensgade 65, 1704 København V

Tag badetøjet med. Du kan gratis benytte Vandkulturhusets svømmebad før eller efter, når du deltager i arrangementer i DGI Byen.

Fra kl. 12.00 og frem til den formelle start af temamødet kl.12.30 vil der være indskrivning, let frokost og mulighed for at netværke. Husk ved tilmelding at oplyse om eventuelle diæter.

Temamødet slutter 15.45 og kl. 16.00 starter indskrivningen til generalforsamlingen, som vi håber, at du som medlem også har lyst til at deltage i. Du kan tilmelde dig Generalforsamlingen her.

Hvem

Velkomne er ergoterapeutstuderende og ergoterapeuter, der er medlemmer af Ergoterapeutforeningen samt deres kollegaer og ledere med andre fagligheder.

Deltagere med anden faglig baggrund end ergoterapi skal betale 500 kr. for deltagelse. Tilmelding for IKKE medlemmer skal ske til Nina Bech Engelsen på nbe@etf.dk

Tilmelding

Skal ske ved log-in på mit.etf.dk og ved at benytte dette link https://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/temam%C3%B8de-om-validerede-interviewredskaber-i-ergoterapien/1396 eller via dato under ”Kurser og arrangementer”.

Tilmeldingsfrist

Den 14. april 2020. Der er plads til 100 og pladserne fordeles efter ”først til mølle”.