AFLYST - Temaeftermiddag "fagligt oplæg v/Annette Enemark om COPM" og generalforsamling

Generalforsamling i AMPS FNE og fagligt oplæg: COPM som redskab til udarbejdelse af klientcentreret intervention ved Anette Enemark Larsen
Torsdag 12. marts 2020
13.00
Quality Hotel Høje Taastrup
Carl Gustavsgade 1
2630 Taastrup

 

Indhold

Annette Enemark Larsen formidler resultater fra seneste forskning, hvor du vil blive klogere på, hvordan COPM bedst anvendes i overensstemmelse med seneste validering af redskabet. 

 

Program

Kl. 12.30 Let frokost.
Kl. 13.00 Velkomst og præsentation af dagen v/Mette Hedeboe.
Kl. 13.10 Oplæg om COPM ved Anette Enemark Larsen.
Kl. 14.50 Pause.
Kl. 15.05 Oplæg fortsat.
Kl. 17.10 Spisning.
Kl. 18.10 Nyt fra Ergoterapeutforeningen v/Tina Nør Langager.
Kl. 18.30 GF (se dagsorden for GF).
Kl. 20.00 Afslutning af GF og tak for i aften.

 

Dagsorden til Generalforsamling i AMPS FNE:

1.    Valg af referent og ordstyrer.
2.    Bestyrelsens beretning.
3.    Fremlæggelse af regnskab 2019.
4.    Indkomne forslag:
5.    Arbejdsprogram.
6.    Fastsættelse af kontingent for 2021.
7.    Bestyrelsens forslag: Opkrævning fastholdes til 100 kr.
8.    Indeværende og kommende års budget 2020 og 2021.
9.    Valg til Bestyrelsen.
         a. Sonja Vinkler på valg, (genopstiller).
         b. Lea Valentin, (genopstiller).
         c. Nina træder ud af bestyrelsen (valg af nyt bestyrelsesmedlem)
         d. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.
         e. Valg af 1 økonomisk kontrollant.
10.  Eventuelt.

Indkomne forslag til dagsorden sendes til ampsfne@ergoterapeutforeningen.dk senest
den 27. februar 2020.
 

Sted

Quality Hotel Høje Taastrup
Carl Gustavs gade 1 
2630 Taastrup

 

Tidspunkt

Torsdag den 12. marts 2020 kl. 13.00 - 20.00.

 

Målgruppe og tilmelding

Kun for medlemmer af FNE AMPS. 

 

Pris

Temaeftermiddagen er gratis og kun for medlemmer af AMPS FNE.

Ergoterapeuter der ikke er medlem af AMPS FNE kan deltage ved at melde sig ind i AMPS FNE. Årligt medlemskab koster 100 kr. 

Tilmelding er nødvendig af hensyn til bestilling af sandwich, vand, kaffe/te samt lidt sødt til kaffen.

Tilmelding efter ”Først-til-mølle-princippet”.

 

Tilmeldingsfrist

Mandag den 2. marts 2020 kl. 23.59.

 

Forplejning

Der vil blive en let frokost, vand, kaffe/te, sødt til kaffen og aftensmad.

 

Dataforordningen

Under temaeftermiddagen og generalforsamlingen vil der blive taget stemningsbilleder til sociale medier og hjemmesiden. Der vil naturligvis ikke blive offentliggjort billeder med krænkende indhold, og det er altid muligt at bede os om at tage specifikke billeder af de sociale medier og/eller hjemmesiden.

 

Kontaktpersoner

Har du spørgsmål til din tilmelding, skal du kontakte Anette Meulengracht-Jensen på amj@etf.dk.

Har du spørgsmål til selve arrangementet kontakt venligts bestyrelsen i AMPS FNE på e-mail: ampsfne@ergoterapeutforeningen.dk.

 

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.