Temadag om kontorergonomi - Aarhus

Med udgangspunkt i den nyeste forskning og lovgivning på området, sætter vi på kurset fokus på vurdering af arbejdsrelaterede belastninger under siddende og stående kontorarbejde. Herunder hvilke praktiske virkemidler, der kan gøres brug af for at reducere på disse belastninger.
Tirsdag 10. september 2019
10.00
Kinnarps
Dusager 6
8200 Århus N

Temadagen henvender sig til Ergo- og fysioterapeuter, der ønsker at komme i gang med ergonomisk rådgivning omkring kontorarbejdspladser.

Gennem workshops vil du komme til at afprøve, hvordan du rent praktisk kan vurdere ergonomiske arbejdsforhold samt implementere ændringer, dvs. indstilling af stol/bord, valg af belysning, plads tilrettelæggelse af arbejdet osv. Der vi være fokus på din rolle og pædagogiske tilgang, redskaber, apps og tjeklister.

På temadagen vil der overvejende være praktisk afprøvning ud fra workshops og diskussion, men indledningsvist teoretiske oplæg.

Teoretisk:

  • Introduktion
  • Kontorergonomi historisk perspektiv
  • Hvad ved vi virker/ hvad ved vi IKKE noget om
  • Lovgivning

 

Praksis:

  • Kontorergonomi i praksis – gennemgang af remedier
  • Workshop – cases
  • Redskaber, app, tjeklister, pædagogiske overvejelser, motivation
  • Rollen: kend din arene

 

Pris

Priser for medlemmer af EFS Ergoterapeuter i Arbejdsliv: 1.500 kr.
Priser for medlemmer af Etf: 1.850 kr.
Priser for andre - herunder ikke medlem af Etf.: 1.850 kr.

Tid og sted

Tirsdag den 10. september 2019, kl. 10-16.

Kinnarps
Dusager 6
8200 Aarhus N

Tilmelding

Tilmeldingsfristen er den 25. august 2019.
Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.

Tilmelding sker via www.ergonomi.dk

Kontaktperson

Gitte Arnbjerg, gitte@fysiarbejdsliv.dk 

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.