Temadag og generalforsamling EFS Udviklingshæmning og Udviklingsforstyrrelser

Spændende temadag i Odense med deltagelse af oplægsholder Gitten Hammerberg og Charlotte Voetmann. Gittens oplæg ?Hvordan kommunikerer jeg endnu bedre med dem der ikke ligner mig selv?? tager afsæt i JTI-profiler og samarbejde.  Charlotte Voetmann forfatter af bogen ?hvis ikke du rør mig, så dør jeg? fortæller om hudsult, alle mennesker har brug for berøring uanset diagnose.
Tirsdag 25. februar 2020
08.30
Odin Havnepark
Lumbyvej 17, F.
5000 Odense C

 

Program

Kl. 8.30 - 9.00 Kaffe og morgenmad
Kl. 9.00 - 9.10 Velkomst ved bestyrelsen
Kl. 9.10 - 10.10 Generalforsamling
Kl. 10.10 - 10.30 Kaffe Pause 
Kl. 10.30 - 12.00 Charlotte Voetmann
Kl. 12.00 -12.45 Frokost
Kl. 12.45 -14.30 Gitten Hammerberg
Kl. 14.30 - 14.45 Kaffe og kage
Kl. 14.45 - 16.45 Gitten Hammerberg fortsat
Kl. 16.45 - 17.00 Tak for i dag


Ergoterapeut og organisationskonsulent Gitten Hammerberg: Master i organisationspsykologi (MPO) Hammerberg Organisationsudvikling

Vi har som udgangspunkt alle en fortrukken måde vi samler og forbruger energi på i livet, forholder os til nye ting, træffer beslutninger, og organiserer tingene omkring os.

Nogle er til orden og struktur, nogen bliver klogere mens de taler, atter andre har brug for detaljer for at få hoved og hale på tingene, hvor dem der har det modsat har brug for at kende helheden/ pointen før de kan forholde sig til detaljerne. 

Alt det gør at vi tackler møder, dagsordener, samarbejde, og kommunikation i al almindelighed forskelligt. Lidt om baggrunden: JTI står for Jungs Type indikator (en skandinavisk version af den amerikanske MBTI Myers Briggs type index). 

JTI personprofil siger noget om din type. Typeteorien giver en indsigt i ligheder og forskelle mellem mennesker, der af de fleste opleves som meningsfulde. Du kan bruge din JTI profil til bla. øget selvindsigt og egen udvikling, til at udvikle kommunikation og samarbejde med andre, til problemløsning og konflikthåndtering. 

JTI analysen er ikke vurderende (i modsætning til en test), det vil sige at alle JTI typer er lige gode (de giver os alle bare forskellige udfordringer at arbejde med!). Erfaringen er derfor at deltagerne oplever det som uproblematisk at andre på en sådan temadag, får indsigt i deres personprofil.

 

Charlotte Voetmann:
"Hudsult"  - taktil deprivation? 
– om betydning af berøring i relations arbejde”

”Alle mennesker har brug for at få berøring og nærvær livet igennem – uanset alder og diagnose.

Berøring giver tryghed og følelsen af at bliver anerkendt.

Et kram aktiverer vigtige signalstoffer til hjernen. Erfaringer viser, når vi tilgodeser de sultne sanser gennem dagens samvær og aktiviteter, frigøres overskud til socialt samvær, til glæde og fysisk aktivitet, samt et klart mindre behov for medicin ved personer med kognitive skader.

Mangel på berøring giver hudsult uanset alder og viser sig ofte ved en ændret adfærd. Reaktioner kan variere gennem dagen, men vil hyppigst bygges op og forværres i løbet af dagen.

Med udgangspunkt i sit arbejde som neuropædagogisk konsulent vil Charlotte Voetmann give eksempler på målrettet arbejde med mennesker – uanset handicap og alder.”


Målgruppe

Medlemmer af EFS Udviklingshæmning og Udviklingsforstyrrelser, Ergoterapeuter, ergoterapeutstuderende, medlemmer af Dansk selskab for Fysioterapi til Voksne med udviklingshæmning og medlemmer af Socialpædagogerne.

Er du ergoterapeut er det et krav du er medlem af Ergoterapeutforeningen.

 

Sted

Odin Havnepark
Lumbyvej 17 F
5000 Odense C

 

Pris

Hvis du er medlem af det ergoterapifagligselskab for udviklingsforstyrrelser og udviklingshæmning eller Danske Fysioterapeuters selskab for fysioterapi til voksne med udviklingshæmning, så koster det 450 kr. at deltage.

Du kan melde dig ind i EFS Udvilklingshæmning og Udviklingsforstyrrelser her (åbner i nyt vindue) og få temadagen til medlemspris 450 kr.

Hvis du er medlem af Ergoterapeutforeningen, men ikke medlem af selskabet koster det: 495 kr. at deltage.

Andre faggrupper har også mulighed for at deltage på temadagen det koster 795 kr. at deltage. Du tilmelder dig ved at skrive en mail til Anette Meulengracht-Jensen, amj@etf.dk med oplysninger om:

 • Temadagens navn og dato
 • Dit navn og adresse (hvis du selv betaler)
 • Din e-mail (skal vi altid have)
 • Betalers navn og adresse, skriv om det er din arbejdsplads eller dig selv der betaler (EAN.nr. er ikke nok)
 • CVR.nr
 • EAN.nr.
 • Evt. ref. (vigtigt i Kbh. Kommune)
 • Hvis du selv betaler, sendes faktura til din mail.
 • Kryds af om du deltager:
  Hele dagen
  Deltager kun i generalforsamlingen

Hvis du er medlem af Ergoterapeutforeningen og studerende, men ikke medlem af selskabet koster det: 355 kr. at deltage.

 

Varighed

25. februar 2020 kl. 8.30 - 17.00.

Tilmelding efter ”først-til-mølle”-princippet.

Der er 75 pladser.

 

Tilmeldingsfrist

Mandag den 17. februar 2020.

 

Dataforordningen

Under generalforsamlingen og temadagen vil der blive taget stemningsbilleder til sociale medier og hjemmesiden. Der vil naturligvis ikke blive offentliggjort billeder med krænkende indhold, og det er altid muligt at bede os om at tage specifikke billeder af de sociale medier og/eller hjemmesiden.

 

Kontaktperson

Har du spørgsmål til tilmeldingen, skal du kontakte Anette Meulengracht-Jensen på amj@etf.dk.

Har du spørgsmål til selv arrangementet, bedes du kontakte formand Jannik Schøne, jscho@hillerod.dk.

Har du særlige behov ift. forplejning sendes disse til Jannik på jscho@hillerod.dk.

 

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.