Temadag for ergoterapeuter der arbejder med smerteramte borgere den 9. oktober 2019

"Hvordan du forstår et problem, dikterer også, hvordan du prøver at løse et problem" citat ukendt. Det kan være en udfordring som terapeut at arbejde med smerteramte borgere i forbindelse med arbejdslivet, da smerte er komplekst og det er individuel hvordan borgerne takler smerten.
Onsdag 9. oktober 2019
08.30

 

Indhold

På dette kursus får du viden om smerte og dens kompleksitet. Du lærer hvilke faktorer der har indvirkning på smerten, hvad der mindsker samt forværrer smerte med udgangspunkt i et holistisk perspektiv. På dagen har vi fokus på håndtering af smerte, så du kan hjælpe borgeren til at opnå empowerment, lære at takle livet med smertes amt en håndterbarhed og kontrol over egen situation. Du vil opnå mere viden samt forståelse, så du kan hjælpe borgerne i deres forløb og tilrettelægge intervention ud fra borgerens specifikke udfordringer og behov.

Underviser

Sara Winther Rasselnberg.

Program

Programmet for dagen tilføjes senere.

Målgruppe

Ergoterapeuter med interesse for beskæftigelsesområdet.

Er du ergoterapeut er det et krav du er medlem af Ergoterapeutforeningen.

Tid og sted

Onsdag den 9. oktober 2019 kl. 8.30 - 15.30.

Sct. Mogensgade 5, 1.sal,
8800 Viborg

Max antal deltagere

20 deltager efter først til mølle-princip.

Pris

Gratis.

Tilmeldingsfrist

Mandag den 16. september 2019 kl. 23.59.

Forplejning

Der serveres kaffe/te rundstykke ved kursets start.

Let frokost.

Kaffe /te om eftermiddagen.

Har du særlige behov for forplejning, f.eks. vegetarmad, skal du sende en mail inden tilmeldingsfristens udløb til Lisbeth Krabbe Nielsen, lkn@etf.dk.

Kontaktperson

Har du spørgsmål til din tilmelding skal du tage kontakt til Anette Meulengracht-Jensen, amj@etf.dk.

Har du spørgsmål til selv arrangementet skal du kontakte Lisbeth Krabbe Nielsen, lkn@etf.dk.

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.