Succes med fondsansøgninger

Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen, Jordemoderforeningen og Danske Bioanalytikere udbyder i fællesskab dette unikke kursus: Forstå hvordan fonde afgør, om et projekt får bevilget penge eller får afslag. Få et fantastisk indblik i, hvordan du top-tuner din ansøgning ved at kigge ind bag kulisserne hos fondene. Deltag med en konkret ansøgning og få inspiration og sparring til at gøre den virkelig skarp.
Onsdag 23. september 2020
09.30
Danske Fysioterapeuter
Holmbladsgade 70
2300 København S

 

Hvad handler kurset om

Succesraten ved fondsansøgninger er lav - i gennemsnit omkring 10-15 %. Stort set alle, der ønsker at gennemføre store eller små forsknings- og udviklingsprojekter behøver fondsmidler. Langt de fleste, der har prøvet kræfter med fondsansøgninger, har også oplevet at få afslag og efterfølgende stillet sig selv spørgsmålet: ”hvorfor”?

På kurset forsøger vi at svare på det spørgsmål og give deltagerne en hel værktøjskasse til at tømre konkurrencedygtige ansøgninger om fondsmidler sammen med.

Efter kurset har du:

 • en unik forståelse for og værktøjer til, hvordan du skal skrive en konkurrencedygtig ansøgning om fondsmidler,
 • en top-tunet og konkurrencedygtig fondsansøgning.

 

Der tages udgangspunkt i, hvad der sker med en ansøgning, fra fonden modtager den, evaluerer den, til den beslutter, om det bliver bevilling eller afslag. Ud fra den proces skabes en metode for, hvordan ”den gode ansøgning” skal skrues sammen, og hvad man absolut ikke skal gøre.

Kurset forløber over to enkeltdage. Udbyttet bliver størst, hvis man deltager med en konkret ansøgning, man kan arbejde videre på i forløbet. Det vil være bedst med en aktuel ansøgning, der skal sendes til en fond inden for overskuelig fremtid, men ellers en ansøgning til en fiktiv fond, som vi opretter.

Underviseren har mere end 20 års dansk og international erfaring med forskning og med rådgivning ved fondsansøgninger til store og små fonde af alle typer. Kursuskonceptet blev udviklet for 15 år siden ved Uppsala Universitet i Sverige og har vist sig at være exceptionelt effektivt

Dag 1: Den gode ansøgning set med fondsbriller

”God” betyder i dette tilfælde en ansøgning, der fanger fondens opmærksomhed på en positiv måde. Den, der gerne ender med bevilling. Hvordan opnår man det?

Med udgangspunkt i fondenes behandling af ansøgninger søger vi svaret på det spørgsmål.

Med en blanding af oplæg og øvelser får deltagerne en grundig forståelse for, hvilke faktorer, der medvirker til at gøre en ansøgning god.

Dag 2: Afgørende faktorer for bevilling eller afslag

De vigtigste læringspunkter fra dag 1 bliver grundigt repeteret. Der vil være fokus på den proces, som stort set alle fonde anvender for at afgøre, hvilke projekter der hhv. får bevilling eller afslag: Vi arbejder med fagfællevurdering eller peer review, typisk ved et møde i en vurderingsgruppe eller review panel:

Kursusdeltagerne udgør et review panel i en fiktiv fond. De skal vurdere ansøgninger under så realistiske forhold som muligt, hvilket vil give et dybt indblik i succesfaktorerne ved fondsansøgninger. Og de er måske ikke helt, som man forventede.  

Deltagelse i evalueringspanelet kræver, at man underskriver en fortrolighedsaftale på forhånd, således at alle trygt kan deltage på kurset med aktuelle ansøgninger, der efterfølgende skal sendes afsted til fonde.

Form

Kurset består af to hele enkeltdage med fremmøde og i den mellemliggende periode en hjemmeopgave, der handler om at læse og vurdere ansøgninger. Deltagerne skal regne med mindst et par timers indsats til hjemmeopgaven - fordelt over et par dage. Kurset er praktisk orienteret og hensigten er, at deltageren skal kunne omsætte den nye viden direkte - funderet i forståelse og indsigt.

Program

Dag 1

 • Overblik over fundinglandskabet: Hvor findes pengene inden for mit område og hvordan finder jeg ud af det? Hvem bestemmer over pengene?
 • Evalueringsprocessen: Hvad sker der med min ansøgning, efter at den er sendt ind til fonden?
 • Den gode ansøgning: Hvordan er en effektiv ansøgning bygget op? Hvad må man absolut ikke gøre?

 

Hjemmeopgaver mellem dag 1 og 2

 • Egen ansøgning skrives færdig ift. opslag og submittes til kursets fiktive fond.
 • Evaluering af medkursisters ansøgninger efter udleverede retningslinjer.
  (Fortrolighedserklæring er underskrevet på forhånd). Opgaven er en meget vigtig del af kurset og det anbefales, at der reserveres god tid til den.

 

Dag 2

 • ”Mock review panel”, hvor deltagernes ansøgninger evalueres under realistiske forhold. Denne øvelse vil fylde meget af dagen.
 • Efter evalueringen vil vi analysere det, der skete under panelmødet og belyse det med eksempler fra evalueringspaneler i rigtige fonde. Der gives feedback på processen og ansøgningerne – og en bevilling bliver uddelt.

 

Efter kurset

Deltagerne får anonymiseret feedback på deres ansøgninger fra panelet og fra kursusleder.

Underviser

Olaf Svenningsen, ph.d., specialkonsulent

Underviseren har mere end 20 års dansk og international erfaring med forskning og med rådgivning ved fondsansøgninger til store og små fonde af alle typer.

Målgruppe

Kursets primære målgruppe er ergo- og fysioterapeuter, jordemødre samt bioanalytikere, der f.eks. er forskningsassistent, ph.d.-studerende, postdoc, adjunkt, kandidat og som er involveret i forsknings- og udviklingsprojekter, hvor der er behov for fondsstøtte.

Andre faggrupper, der er involveret i ansøgningsprocessen sammen med ergo-, fysioterapeuter og jordemødre, er også velkomne (obs merpris).

Muligt kun at deltage på dag 1

Husk at skrive i bemærkningsfeltet, om du ønsker at deltage begge dage, eller kun på dag 1.

Det er muligt kun at deltage på dag 1, hvor du får en forståelse for, hvad en god ansøgning er.

Det kan give mening, hvis du f.eks. ikke p.t. er i gang med en ansøgning, men ønsker at få indsigt i og blive skarpere på den gode ansøgning, før du går i gang.

Det giver dog en væsentligt dybere indsigt, hvis du har en konkret ansøgning og arbejder med den i den mellemliggende periode samt deltager på dag 2, hvor du får individuel feedback på egen ansøgning.

 

Se programmet her

Tid og sted

23. september og 28. oktober 2020 kl. 9.30 - 17.00.

Danske Fysioterapeuter,
Holmbladsgade 70,
2300 København S

Pris

2 dage: Ergo- og fysioterapeuter, jordemødre samt bioanalytikere 2.500 kr. / 1 dag: 1.800 kr. inkl. forplejning - Andre faggrupper: 2 dage 3.500 kr / 1 dag 2.800 kr.

Tilmeldingsfrist

23. august 2020.

Deltagerantal

Min. 14 - max. 30.

Kontakt

Susan Kranker, Uddannelseskonsulent, 33414650, sk@fysio.dk og Susanne Wyniger, Administrativ konsulent, 33414681, kursus@fysio.dk