AFLYST - Styringsparadigmer vers. 2 - 2020

For alle FTR samt TR og AMR, som har eller har haft en plads på de to øverste SU/MED-niveauer inden for de to sidste år. Kurset er en fortsættelse af kurset 'Styringsparadigmer og tendenser i den offentlige sektor' - 2019. Vi går i dybden med nogle af de tematikker, der var i spil på kurset i 2019. Det vil være en fordel, men ikke et krav at have deltaget på kurset i 2019. Et to-dages kursus afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
Tirsdag 24. marts 2020
10.00
HUSET
Hindsgavl Allé 2
5500 Middelfart

Hvad handler kurset om

Indhold:

 • Hvordan spiller styringsparadigmer ind i din organisation og hvordan kommer de til udtryk i reformer, styringsværktøjer og udspil fra National niveau?  (Fortsættelse af sidste års tema)
 • Forskellige tilgange til at implementere nye politikker, reformer eller tiltag? Og hvilke implementeringsudfordringer oplever du i egen organisation?
 • Magiske koncepters betydning i den offentlige organisation? Hvordan oversætter vi de ”fluffy” begreber som med jævne mellemrum dukker op som ”det nye sort”?
 • Afbureaukratiserings muligheder og udfordringer? Afbureaukratisering er (igen) på dagsordenen, men hvad mener vi egentligt med afbureaukratisering og hvorfor er det så svært?

Efter kurset:

 • Kan du nemmere læse reformudspil, politikker, styringsværktøjer og tiltag i lyset af styringsparadigmerne.
 • Har du et grundlag for aktivt at diskutere tilgange til implementering i egen organisation.
 • Kan du identificere ”magiske” koncepter i egen organisation og bidrage aktivt til at de oversættes robust fremfor at blive varm luft.
 • Har du en dyberegående forståelse for dilemmaer og muligheder for at afbureaukratisere – og vil kunne komme med strategiske indspil til arbejdet med afbureaukratisering i egen organisation.

Din forberedelse

Der vil være forberedelse inden kurset.

Målgruppe

 • For alle FTR samt TR og AMR, som har eller har haft en plads på de to øverste SU/MED-niveauer inden for de to sidste år.

Forudsætninger for at deltage

FTR , TR og TR for flere faggrupper:

 • Du skal have gennemført TR-grunduddannelsen.

AMR:

 • Du skal have gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse og have minimum ½ års erfaring som AMR.
 • Du skal være medlem af Etf

Det vil være en fordel, men ikke et krav, at du har deltaget på kurset ’Styringsparadigmer og tendenser i den offentlige sektor’ i 2019. 

Varighed

Kurset er et to-dages internatkursus med overnatning betalt af Etf.

Kurset afholdes den 24. – 25. marts 2020.

Hvad er et internatkursus?

Du er på kursusstedet fra kursusstart dag 1 til undervisningen slutter dag 2, inkl. Middag, socialt samvær samt overnatning mellem første og anden dag.

Du kan læse mere om kursusstedet HUSET her (åbner i nyt vindue)

Udgifter i forbindelse med kurset

Kurset er gratis.

FTR, TR og TR for flere faggrupper

 • Etf dækker udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og transport 
 • Husk at søge om tjenestefri med løn inden kursusstart jf. TR-aftalen's bestemmelser om TR's deltagelse på TR-kurser.
 • Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her.

AMR

 • Etf dækker udgifter til transport. Der gives ingen lønrefusion fra Etf. 
 • Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her.
 • Husk at søge om tjenestefrihed med løn inden kursusstart.

 

Deltagerantal og fordeling af pladser

Min. 15
Max. 36 

Pladserne på kurset bliver tildelt efter først-til-mølle-princippet. 

Program

Du får tilsendt en mail med program og praktiske oplysninger ca. 3-4 uger før kurset.

Underviser

Tina Øllgaard Bentzen, forsker institut for Samfund og Udvikling på RUC

Kursusleder 

Merete Lauesen, chefkonsulent i Ergoterapeutforeningen.
Karen Fischer-Nielsen, organisatorisk konsulent i Danske Fysioterapeuter.

Kontaktpersoner

Har du spørgsmål til kursets indhold, skal du kontakte chefkonsulent Merete Lauesen på ML@etf.dk eller tlf. 53 36 49 34.
Har du spørgsmål til din tilmelding, skal du kontakte kursussekretær Lone Petersen på LP@etf.dk eller tlf. 53 36 49 36.

Dine data

BEMÆRK! Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter varetager administrationen af kurset i fællesskab. Derfor vil dit navn, postnr./by, arbejdsplads og e-mailadresse blive udvekslet med dem i forhold til deltagerlisten og den efterfølgende evaluering af kurset. Hvis du ikke ønsker at dine data står på deltagerlisten, skal du skrive til LP@etf.dk.  

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.