Styringsparadigmer og tendenser i den offentlige sektor

Arrangement for FTR, TR og AMiR. Vi går i dybden med de herskende styringsparadigmer på arbejdspladsen, med hvad de hver især indebærer for tilgangen til borgeren, medarbejderen, ledelse og for kerneopgaven og for dit virke som tillidsvalgt. Kurset er for FTR, TR, AMiR på de to øverste niveauer i MED/SU og holdes fælles med Danske Fysioterapeuter.
Onsdag 22. maj 2019
10.00
HUSET
Hindsgavl Allé 2
5500 Middelfart

Hvad handler kurset om

Indhold:

 • Styringsparadigmer i det offentlige – historisk og aktuelt
 • Aktuelle tendenser som fx samarbejde vs. partnerskaber, tillid og kontrol, samskabt styring, borgerinddragelse, fokus på kerneopgaven m.m. – hvoraf kommer det?
 • Herskende styringsparadigmer på egen arbejdsplads  
 • Dilemmaer i spændet mellem forskellige paradigmer i samarbejdet om opgaveløsningen  

Efter kurset:

 • Har du en forståelse for, hvad de dominerende styringsparadigmer betyder for tilgangen til borgeren, medarbejdere, ledelse, for kerneopgaven m.m. 
 • Har du forståelse for på hvilken baggrund, fx tillidsreform, ledelseskommission, afbureaukratisering m.m. opstår
 • Kan du identificere de dominerende styringsparadigmer på egen arbejdsplads
 • Har du reflekteret over, hvad det kræver af dig og dine kolleger for at kunne bidrage til gode rammer for løsning af kerneopgaven på arbejdspladsen

Din forberedelse

Der vil være lidt forberedelse inden kurset.

Målgruppe

 • Fællestillidsrepræsentanter (FTR)
 • TR og TR for flere faggrupper
 • AMiR

Kurset afholdes sammen med Danske Fysioterapeuter.

Forudsætninger for at deltage

Du skal være valgt til en plads i de øverste SU/MED-udvalg. Det vil sige på 1. og 2.
niveau i SU/MED-strukturen på din arbejdsplads.

FTR , TR og TR for flere faggrupper

 • Du skal have gennemført TR-grunduddannelsen.

AMiR

 • Du skal have gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse og have minimum ½ års erfaring som AMiR.
 • Du skal være medlem af Etf

Varighed

22. maj kl. 10:00 – 23. maj 2019 kl. 16:00.

Endelige start- og sluttidspunkter vil fremgå af programmet, som du modtage ca. 3-4 uger før kursusstart.

Et 2-dages internatkursus med overnatning betalt af Ergoterapeutforeningen.

Hvad er et internatkursus

Du er på kursusstedet fra kursusstart dag 1 til undervisningen slutter dag 2, inkl. middag, socialt samvær samt overnatning mellem første og anden dag.

Du kan læse mere om kursusstedet HUSET her (åbner i nyt vindue)

Udgifter i forbindelse med kurset

Kurset er gratis.

FTR, TR og TR for flere faggrupper

 • Etf dækker udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og transport 
 • Husk at søge om tjenestefri med løn inden kursusstart jf. TR-aftalen's bestemmelser om TR's deltagelse på TR-kurser.
 • Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her.

AMiR

 • Etf dækker udgifter til transport. Der gives ingen lønrefusion fra Etf. 
 • Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her.
 • Husk at søge om tjenestefrihed med løn inden kursusstart.

Allergier m.v.

Har du behov for særlig forplejning p.g.a. allergi, du er vegetar/veganer eller andet., skal du kontakte kursusstedet.

Deltagerantal

Deltagerantal er min. 15 - max. 30  (15 pladser til ergoterapeuter).

Først-til-mølle-princippet

Pladserne på kurset bliver tildelt efter først-til-mølle-princippet.

Underviser

Tina Øllgaard Bentzen, forsker institut for Samfund og Udvikling på RUC

Kursusleder 

Merete Lauesen, chefkonsulent i Ergoterapeutforeningen

Karen Fischer-Nielsen, organisatorisk konsulent i Danske Fysioterapeuter

Program

Du får tilsendt mail med program og praktiske oplysninger ca. 3-4 uger før kurset.

Kontaktpersoner

Spørgsmål om tilmelding, kontakt kursussekretær Lone Petersen:
lp@etf.dk
53 36 49 36

Spørgsmål til kursets indhold, kontakt chefkonsulent Merete Lauesen:
ML@etf.dk
53 36 49 34

Dine data

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.