Skab udvikling og faglige fremskridt uden personaleansvar

Vi afholder to forløb med start i efteråret 2018, da der har været stor tilslutning til dette nye tilbud. Vi forventer, at kunne udbyde forløbet igen i 2019. Nyt tilbud til dig der f.eks. er koordinator, udviklingsterapeut, tovholder mv.
Onsdag 12. september 2018
09.30
Mødecenter Fabrikken
Lumbyvej 17F, bygning 4.
5000 Odense C

Ergoterapeutforeningen udbyder i samarbejde med Danske Fysioterapeuter dette nye forløb, der består af to kursusdage med et par måneders mellemrum, suppleret med forberedelse og opgaveløsning undervejs.

 

Målgruppen

Forløbet er tiltænkt dig, der løser opgaver, hvor du f.eks skal koordinere, skabe udvikling og faglige resultater, facilitere og initiere udvikling af faglig art, indarbejde nye retningslinier, deltage i projektarbejde o.lign. - Hvor du er afhængig af, at få følgeskab fra dine kolleger uden at have personaleansvar.

Du arbejder med at skulle løse en lang række opgaver, hvor du har til opgave at udvikle og skabe følgeskab blandt kolleger, i - og på tværs af fag og enheder. Det kan være i form af, at få kolleger til at samarbejde under nye strukturer, tage nye arbejdsmetoder i brug, implementere ny viden mv.

Du kan være koordinator, udviklingsterapeut, klinisk underviser, tovholder, projektansvarlig, specialeansvarlig eller lign.

 

Indhold

På forløbet vil du komme til at arbejde med:

 • Hvad det vil sige, at have ledelsesrelaterede opgaver uden at have personaleansvar
 • Rolle- og ansvarsfordeling
 • Håndtering af krydspres i rollen
 • Kommunikation og konflikthåndtering
 • Ledelse af dig selv i gråzonen mellem medarbejder og leder

Du vil blive bedre til at:

 • Være bevidst om din egen rolle
 • Understøtte koordinering og samarbejde om kerneopgaven
 • Koordinere, kommunikere og engagere andre
 • Håndtere interessekonflikter
 • Tage ansvar for dit eget arbejdsmiljø

 

Form

Forløbet er bygget op om to kursusdage med ca. to måneders mellemrum. Mellem de to dage arbejder du med en mindre hjemmeopgave, relateret til egen praksis. Der vil også være læsning af kortere artikler.

Dagene er bygget op om oplæg, dialog og øvelser, med udgangspunkt i din egen rolle og udfordringer.

Vi vil inden kursusstart bede dig formulere dine egne læringsmål for forløbet, samt besvare et kort spørgeskema.

Efter forløbet tilbyder vi dig en karrieresamtale med en lederkonsulent fra din egen forening.

 

Underviser

Hanne Gullestrup, cand. mag., tilknyttet professionshøjskolen Absalon. Hanne har arbejdet med bla. ledelsesudvikling i social- og sundhedssektoren gennem mange år.

 

Tidspunkt

Dag 1: Den 12. september 2018 i tidsrummet fra 9.30 - 16.30

Dag 2: Den 13. november 2018 i tidsrummet fra 9.30 - 16.30.

 

Sted

Mødecenter Fabrikken, Lumbyvej 17 F, Bygning 4, 5000 Odense C.

 

Pris for hele forløbet

Medlem af Etf: 1250 kr.
Ikke medlem af Etf.: 2.250 kr.

Der er plads til 18 kursister incl. deltagere fra andre faggrupper på forløbet.

 

Ikke medlem af Ergoterapeutforeningen

Hvis du ikke er medlem af Etf., skal du skrive mail til Trine Ipsen, ti@etf.dk med oplysning om:

 • Kursusnavn og dato
 • Navn og adresse
 • Hvem betaler?
 • Hvis arbejdsgiver betaler:
  • Oplys betalers navn og adresse
  • CVR.nr.
  • EAN.nr.

Hvis du selv betaler, sendes faktura til den mail, som du oplyser ved tilmelding og som oplyses på deltagerlisten.

 

Program og tilmelding

Du kan se programmet for de to dage her 

 

Tilmeldingsfrist

Den 6. juli 2018.

 

Har du spørgsmål til forløbet, er du velkommen til at kontakte lederkonsulent Karin Rasmussen på tlf. 5336 4933 eller mail: kr@etf.dk

Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding, er du velkomment il at kontakte sekretær Trine Ipsen på tlf. 5336 4926 eller på mail ti@etf.dk