Seniorklub Nordjylland

Opstart af seniorklub i Region Nordjylland - Kom og vær med
Onsdag 17. januar 2018
19.00
Ikke specificeret

Formål

Vi ønsker at starte en seniorklub i region Nordjylland, kom og vær med til at bestemme rammer og indhold.

Tilbuddet retter sig mod pensionister-efterlønnere, ergoterapeuter i den sene del af arbejdslivet.

Hvor finder arrangementet sted

Hos Inge Rasmussen, Aalborg (adresse oplyses ved tilmelding)

Onsdag den 17. januar 2018

Målgruppe

Pensionister, efterlønnere og ergoterapeuter i den sene del af arbejdslivet.

Tilmelding

Skal ske til:

Inge Rasmussen, inra@outlook.dk eller Ingrid Theil Madsen, ingridtheilmadsen@gmail.dk, som også er kontaktpersoner.

Tilmeldingsfrist

den 10. januar 2018