Seminar 2018 - Adult Sensory Profile og sansemodulation

Torsdag 17. maj 2018
09.00
Dalum Landbrugsskole
Landbrugsvej 65
5260 Odense S

Jf. mail af 26. februar med nyhedsbrevet om dette seminar oplyses det, at der ville blive åbnet for tilmelding 12.3.2018.

Dette har jeg imidlertid desværre ikke kunnet overholde, hvilket jeg selvfølgelig beklager, men der bliver åbnet inden udgangen af uge 11.

Med venlig hilsen

Karina Jeppesen
Sekretær