Selskab for ledere arrangerer foredrag om hjernesmart ledelse

Ergoterapeutforeningens Selskab for ledere inviterer til foredrag med Anette Prehn om "Hjernesmart ledelse" og efterfølgende middag. Anette Prehn er sociolog, foredragsholder og forfatter til fem bøger om hjernens spilleregler, herunder bogen "Hjernesmart ledelse".
Onsdag 5. september 2018
14.30
HUSET
Hindsgavl Allé 2
5500 Middelfart

 

Indhold

De allerfærreste ledere kender og mestrer hjernens spilleregler. Det er en skam, for når hjernen bliver gjort til en modspiller, dræner det både dig selv og din organisation for energi, fokus og resultater. Spiller du omvendt ”med” på hjernens betingelser, vil du opleve en lethed i dit lederskab og en overraskende gennemslagskraft i din omgang med medarbejdere og andre mennesker.

Hjernesmart ledelse er moderne ledelse skræddersyet til det 21. århundrede, hvor forskere i de seneste 10 år er blevet langt klogere på, hvordan den menneskelige hjerne fungerer, og hvad det indebærer for vores præstationer, velvære og samspil med andre.

Efter at have læst Anettes bog “Hjernesmart ledelse” er der, som en anden læser skriver, “en tid før og en tid efter Anette Prehn”. 

Anettes oplæg tilbyder dig en helt ny indsigt i - og forståelse af reaktionsmekanismer i os mennesker og dermed en referenceramme, når du som leder er forpligtiget til, at hjælpe din organisation og dermed den enkelte medarbejder på vej, i de konstante forandringer vi som samfund og virksomheder er en del af. 

En større indsigt i reaktionsmekanismerne giver dig et langt bedre afsæt for, at kunne understøtte kommunikativt og få skabt det helt nødvendige grundlag for, at vi som mennesker finder de nye stier der skal betrædes attraktive for, at kunne yde en effektiv og kvalitativ indsats.

 

Forudsætninger for deltagelse

Som er ergoterapeut skal du være leder og medlem af Etf.

Hvis du er fra en anden faggruppe, er det en forudsætning, at du er medlem af en anden forhandlingsberettiget organisation.

 

Målgruppe

Ledere.

 

Program

Se programmet her.

 

Pris og tilmelding

Det er gratis at deltage for ledere, der er medlemmer af Ergoterapeutforeningen.

Ledere fra andre faggrupper kan deltage til en pris af 600 kr uden middag og 1.000 kr med middag. Vi ønsker at åbne op for denne mulighed, så I som ledere kan få en eftermiddag og aften med fagligt og relationelt udbytte.

Hvis du ikke er medlem af Etf., skal du skrive mail til Karina Jeppesen, kj@etf.dk med oplysning om:

 • Navn på temadag og dato
 • Dit navn, - og E-mail, som vi bruger til at sende faktura, hvis du selv betaler
 • Deltager du i middagen?
 • Har du særlige behov i.f.t. forplejnigen? (allergi, vegetar m.v.)
 • Hvis arbejdsgiver betaler:
  • Oplys betalers navn og adresse
  • CVR.nr.
  • EAN.nr.
  • Evt. ref.

Optagelse efter først-til-mølle-princippet.

 

Kontaktpersoner

Har du spørgsmål til temadagens indhold, bedes du kontakte chefkonsulent Karin Rasmussen, kr@etf.dk

Har du spørgsmål til din tilmelding, skal du kontakte sekretær Karina Jeppesen, kj@etf.dk