Ret til genoptræning i privat regi - KPPE

Informationsmøde om ændringen af Sundhedslovens § 140, som har givet borgerne en ny ret til genoptræning i privat regi.
Lørdag 16. marts 2019
14.00
HUSET
Hindsgavl Allé 2
5500 Middelfart

Etf og bestyrelsen i Klub for PrivatPraktiserende Ergoterapeuter afholder et informationsmøde

lørdag d. 16. marts fra kl. 14.00-16.00

Lovændringen betyder, at borgere med en genoptræningsplan fra et hospital har ret til genoptræning hos en privat leverandør, hvis kommunen ikke senest 7 dage efter udskrivelse fra hospitalet kan igangsætte genoptræningen. Loven trådte formelt i kraft den 1. juli 2018, men det er først primo 2019, at man er ved at være klar med første del af realiseringen.

Informationsmødet vil særligt handle om:

 

Selve lovændringen

 • Lovens omfang og begrænsninger

 

Den praktiske realisering af loven

 • hvem administrerer det praktiske
 • vilkår som leverandør (takster m.v.)
 • hvem kan blive leverandør?
 • krav til leverandørerne? (udstyr, klinik m.v.)

 

Status lige nu

 • antal ergoterapeuter på leverandørlisten
 • fordelingen på fagområder
 • forventet volumen

 

Fremtid

 • mere privatisering?
 • ydernumre og nye alliancer (AC)
 • praksisfællesskaber?
 • mobil praksis?

 

Vi ser frem til et par timer i dialog, så vi hver især kan få et mere velfunderet grundlag at handle ud fra.

Det er væsentligt, at vi står sammen på tværs af landet, så vi kan være med til at påvirke den videre udvikling af Privat Ergoterapi indenfor genoptræningsområdet.

 

Hvem kan deltage

Arrangementet er for alle medlemmer af Etf

Sted

Huset

Hindsgavl Alle 2

Middelfart

Tilmeldingsfrist

Den 8. marts 2019

Pris

Det er gratis at deltage