Relationel koordinering og samarbejde på tværs

Få brugbare redskaber og metoder til at træffe bedre beslutninger og til bedre at kunne koordinere implementeringen af beslutningerne på tværs af fagligheder og organisatoriske grænser. Ergoterapeutforeningen, Jordemoderforeningen og Danske Fysioterapeuter står i fællesskab bag seminaret.
Torsdag 27. maj 2021
09.00
Odeon Kongres Center
Odeons Kvartér 1
5000 Odense C

Indhold og form

Det overordnede formål på sundhedsområdet er at hjælpe mennesker. Det kræver ofte en kombination af indsatser fra flere fagpersoner. Den rette kombination kræver koordinering. Organisationer benytter to former for koordinering for at samarbejde om et menneske.

  • Forudbestemt, ”stille” koordinering. Koordinering af samarbejdet om et menneske foregår via faste arbejdsgange og procedurer for, hvilke fagpersoner, der gør hvad og hvornår i forløbet.
  • Relationel koordinering: Koordinering af samarbejdet om et menneske foregår ved at kommunikere. Kommunikation kan foregå elektronisk (fx mail, IT-systemer), telefonisk eller ansigt til ansigt. Ansigt-til-ansigt koordinering spænder fra det ustrukturerede, tilfældige møde ved kaffemaskinen til en struktureret og faciliteret sekvens af koordinerende møder.

 

Seminarets fokus er ansigt-til-ansigt koordinering. Der er vægt på tanke- og handleværktøjer til at strukturere, facilitere og deltage optimalt i ansigt-til-ansigt koordinering. 

Seminaret er baseret på Bo Vestergaards bog fra 2018: ”Relationel koordinering i praksis”.

Indhold

Tankeværktøjer

Det forskningsbaserede grundlag er forskningsfelterne:

  • Relationel koordinering
  • Psykologisk tryghed
  • Kollektiv intelligens

 

Tankeværktøjerne formidles ganske konkret, så det bliver praksisnært, genkendeligt og brugbart.

Handleværktøjer (praksis)

Der præsenteres konkrete fremgangsmåder, som omsætter de forskningsbaserede tankeværktøjer til praktikerens brug, dvs. til den der strukturerer, faciliterer eller som bidragsydende fagperson, og som aktivt vil påvirke kvaliteten af koordinerende møder.

Nogle af de centrale handleværktøjer fra bogens kapitel 3 præsenteres, eks.:
Relationel mapping; Storyboard; Sæt fælles dagsorden; Debrief: Det korte lærende opfølgningsmøde; Skab kollektiv IQ og psykologisk tryghed; Håndtér indvendinger; Tjek ind; Tjek ud.

Form

Dagen veksler mellem korte oplæg, individuel refleksion, parvise hurtig-møder, drøftelse i mindre grupper samt plenum.

Formålet med formen er at

  • deltagerne løbende kan nå at koble pointer, modeller og værktøjer med egne erfaringer og nuværende praksis
  • blive inspireret af de øvrige deltageres ideer og praksis
  • udarbejde en lille individuel plan for, hvad de vil gå hjem og gøre

 

Underviser

Bo Vestergaard er konsulent, underviser og forfatter.

Han har skrevet bogen: "Relationel koordinering i praksis".

Læs mere om Bo Vestergaard og bogen på www.fairproces.dk.

Målgruppe

Seminaret er for dig, der som fagprofessionel skal have samarbejde til at lykkes. Det kan være på tværs af fagligheder og måske også på tværs af afdelinger og organisatoriske grænser. Du kan være udviklings-/specialeansvarlig, koordinator, tovholder, projektleder eller noget helt andet.

Det vigtige er, at du er optaget af at fremme bedre beslutninger og koordineret handling mellem fagprofessionelle til glæde for borgerne. Også i situationer, hvor det er uforudsigeligt, hvordan og hvornår situationen ændrer sig for de borgere, I samarbejder om.

Tid og sted

27. maj 2021 kl. 9.30-16.30

Odeon
Odeons Kvarter 1
5000 Odense C

Pris

2.300,- kr. for fysioterapeuter (ergoterapeuter og jordemødre der er medlemmer af deres fagforeninger samme pris). Andre faggrupper 3.300,- kr.

Tilmeldingsfrist

14. marts 2021

Deltagerantal

40

Kontakt

Susan Kranker, Uddannelseskonsulent, 33414650, sk@fysio.dk og Tina Kjær Bjerrum, 33414648, kursus@fysio.dk