Regionsgeneralforsamling I Region Syd

I Etf er det medlemmerne, der bestemmer. Kom og vær med til at gøre medlemsdemokratiet levende Du bidrager, får indflydelse og tager ansvar ved at deltage i regionsgeneralforsamlingen. Hvad er vigtigt for dig? For faget? For kollegerne? Vi har brug for dit bidrag, din holdning og din beslutning
Torsdag 22. april 2021
17.00
Milling Hotel Park
Viaduktvej 28
5500 Middelfart

 

Vi planlægger at afvikle generalforsamlingen kombineret virtuelt-fysisk.

Du skal derfor ved tilmelding angive, om du ønsker at deltage virtuelt eller fysisk.

Vi overholder naturligvis corona-restriktionerne. Der bliver derfor kun plads til det antal fysiske deltagerne, som er muligt i forhold til det aktuelle forsamlingsforbud. Efter først-til-mølle-princippet.

Bliver det ikke muligt at mødes fysisk, vil du få tilbudt at deltage virtuelt.

 

Generalforsamlingen handler om det, vi har lavet i Etf Region Syd siden september 2020 og det, vi skal lave frem til april 2022.

Det handler altså om, at vi skal bruge dit kontingent til det, der er vigtigst og mest nærværende for dig, for kollegerne og for faget.

Derfor har vi brug for, at du kommer og tager aktivt del i de demokratiske processer.

Vi skal se tilbage på det arbejde, som er lavet, fordi det danner grundlag for det fremadrettede arbejde. Er der noget, vi har gjort så godt, at vi skal fortsætte med det? Er der noget, som vi skal stoppe med eller gøre anderledes?

Vi planlægger generalforsamlingen, så du aktivt involveres i drøftelserne, men også hører hvad andre mener. Dine holdninger er vigtige, men det er også vigtigt, at du får mulighed for at reflektere over og evt. koble dig på andres synspunkter.

På generalforsamlingen vil vi bede dig forholde dig særligt til en række punkter, hvor bestyrelsen ønsker konkret feedback af det arbejde, vi har lavet. På den måde er du med til at kvalificere bestyrelsens arbejde.

Vi lægger også op til drøftelser og perspektivering af forslaget til fremadrettet arbejde.

Endelig er det på generalforsamlingen, at du er med til at vælge og også selv har mulighed for at blive valgt.

Vi skal i år vælge regionsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter, økonomisk kontrollant samt suppleringsvalg af suppleanter til Etfs Repræsentantskab.

 

Materialer til generalforsamlingen

Du finder materialet til generalforsamlingen her:

https://www.etf.dk/generalforsamling-2021-syd

Siden opdateres løbende med beretning, forslag til fremadrettet arbejde, regnskab 2019, forslag til budget 2021 samt vejledning om valgene.

I løbet af marts sender vi en direkte-mail-til-alle-medlemmer, der fortæller mere om generalforsamlingen.

 

Tid og sted

Den 22. april 2021 kl. 17.00 - 21.30

Milling Park Hotel

Viaduktvej 28

5500 Middelfart

 

Hvis du deltager fysisk, er der forplejning under hele arrangementet. Vi har derfor brug for at vide, om du har særlige behov, fx er vegetar. Send en mail til aml@etf.dk senest 8. april.

 

Tilmeldingsfrist

Den 8. april 2021

 

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.