AFLYST - Regionale møder for AMR/ledere den 27. april 2020 - København

I april og maj er der regionale møder for arbejdsmiljøgrupper i Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter. Møderne er planlagt som workshops. I vil få præsenteret forskellige metoder, som I på mødet får tid til at arbejde med i arbejdsmiljøgruppen. Møderne bliver holdt fem steder i landet.
Mandag 27. april 2020
09.00
Scandic Copenhagen
Vester Søgade 6
1601 København V

 

Hvad handler mødet om

En tidlig og systematisk arbejdsmiljøindsats er grundlaget for at komme på forkant med arbejdsmiljø­arbejdet, hvilket spiller positivt ind på trivslen på arbejdspladsen. Det kræver et godt samarbejde i arbejdsmiljøgruppen.
Dagen vil inspirere arbejdsmiljøgruppen til at komme på forkant i arbejdsmiljø­arbejdet ved konkret arbejde med forskellige metoder.

De konkrete metoder retter sig mod to dele af arbejdsmiljøgruppens arbejde:

Samarbejdet i arbejdsmiljøgruppen
Metoderne her er med til:

 • At få afstemt forventningerne til opgaveløsningen
 • At skabe klarhed over arbejdsmiljøgruppens roller og opgaver

Indsatsen for at styrke arbejdsmiljøarbejdet
Metoder til:

 • At arbejde mere systematisk og strategisk. Både internt i gruppen og i det bredere samarbejdet på arbejdspladsen
 • At skabe større synlighed om arbejdsmiljøindsatserne
 • At engagere arbejdspladsen og sikre opdaterede input i arbejdsmiljøgruppens arbejde

Målgruppe

Møderne er for arbejdsmiljøgrupper og det er krav at arbejdsmiljøgruppen deltager samlet. Hvis et af medlemmerne i arbejdsmiljøgruppen er fra anden faggruppe, kan pågældende deltage mod betaling.

Sted

København den 27. april 2020
Kolding den 28. april 2020
Herning den 29. april 2020
Aalborg den 30. april 2020
Ringsted den 11. maj 2020

Forudsætninger for at deltage

Er du uddannet ergoterapeut/fysioterapeut, skal du være medlem af Ergoterapeutforeningen /Danske Fysioterapeuter

Har du en anden faglig grunduddannelse, skal du være medlem af en forhandlingsberettiget organisation.

Pris

Mødet er gratis for medlemmer.

Mødet koster 500 kr. for deltagere med anden faglig grunduddannelse. Ved tilmeldingsfristens udløb er tilmeldingen bindende.

Transportudgifter ifm med mødet

AMR (ergo)
Ergoterapeutforeningen dækker de faktiske udgifter ved transport til og fra mødestedet. Det gælder uanset, om du vælger at køre med offentlige transportmidler eller i bil (laveste takst).

Læs mere om retningslinjer for refusion af transportgodtgørelse her   

Du kan kun få udbetalt refusion af udgiften til transport, hvis Etf har modtaget den udfyldte blanket fra dig, senest 2 måneder efter mødets afholdelse. Herefter bliver der ikke udbetalt refusion.
Blanketten sendes elektronisk til regnskab@etf.dk

Tjenestefri

HUSK, at søge din arbejdsgiver om tjenestefri med løn. Der gives ingen lønrefusion fra Ergoterapeutforeningen.

Deltagerantal

Ingen begrænsning

Underviser

Britt Thorning Lind, arbejdsmiljøkonsulent i Etf
Sannie Jørgensen, forhandlingskonsulent i Danske Fysioterapeuter

Program

Du finder indbydelse/program her

Tilmelding

Du tilmelder dig på mit.etf.dk

Tilmelding for ikke-medlemmer af Etf

Hvis du ikke er medlem af Ergoterapeutforeningen, tilmelder du dig mødet ved at sende en mail til kursussekretær Lone Petersen på lp@etf.dk med følgende oplysninger:

 • Mødested og dato
 • Navn og e-mail
 • Om du medlem af en forhandlingsberettiget organisation
 • Hvilken grunduddannelse du har
 • Om du er AMR eller leder
 • Hvem du deltager sammen med
 • Betalers navn og adresse (EAN.nr. er IKKE nok)
 • CVR.nr.
 • EAN-nr./GLN-nr.

Mødeledere

Sannie Jørgensen, Danske Fysioterapeuter
Britt Thorning Lind, Ergoterapeutforeningen.

Kontaktpersoner

Har du spørgsmål til selve mødet, skal du kontakte Britt Thorning Lind på BTL@etf.dk eller på tlf. 53 36 49 32.
Har du spørgsmål til din tilmelding, skal du kontakte kursussekretær Lone Petersen på LP@etf.dk eller tlf. 53 36 49 36.

Dine data

BEMÆRK! Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter varetager administrationen af kurset i fællesskab. Derfor vil dit navn, postnr./by, arbejdsplads og e-mailadresse blive udvekslet med dem i forhold til deltagerlisten og den efterfølgende evaluering af kurset. Hvis du ikke ønsker at dine data står på deltagerlisten, skal du skrive til LP@etf.dk.

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.