Regionale møder for AMR den 2. november 2021 - København

På regionale møder for AMR får du ny viden og inspiration, udveksler erfaringer og møder dit netværk af andre arbejdsmiljørepræsentanter. Møderne bliver holdt fem steder i landet.
Tirsdag 2. november 2021
09.00
Scandic Copenhagen
Vester Søgade 6
1601 København V

 

Hvad handler mødet om
 

Indhold

På denne møderække har vi sammensat et program bestående af forskellige elementer:

  • Introduktion til Det stærke arbejdsfællesskab
    Ud fra hæfterne: ”Styr jeres arbejdsfællesskab i praksis” og ”Stærkere sammen – brikker til et velfungerende arbejdsfællesskab” præsenteres begrebet arbejdsfællesskab og der arbejdes med forskellige redskaber relateret til arbejdsfællesskab.
  • Seksuel chikane
    Er det et problem du som AMR kender til på arbejdspladsen? Præsentation af AT-vejledning vedr. chikane. Kort præsentation af materiale til forebyggelse og håndtering af seksuel chikane.
  • Et tilbageblik på Corona situationen
    Hvordan oplevede I jeres rolle som AMR blev sat i spil og hvilke erfaringer bringer vi med os? Hvordan er status her og nu, og hvad skal vi være opmærksomme på fremadrettet?

Møderne vil være en blanding af korte oplæg og gruppediskussioner.

 

Målgruppe

AMR, der er medlem af Etf eller Danske Fysioterapeuter.

 

Sted

De regionale netværksmøder bliver holdt 5 steder i landet:

København den 2. november 2021
Ringsted den 3. november 2021
Kolding den 9. november 2021
Herning den 10. november 2021
Aalborg den 11. november 2021

 

Pris

Gratis

 

Transportudgifter ifm med mødet

Ergoterapeutforeningen dækker de faktiske udgifter ved transport til og fra mødestedet. Det gælder uanset, om du vælger at køre med offentlige transportmidler eller i bil (laveste takst).

Læs mere om retningslinjer for refusion af transportgodtgørelse her   

 

Tjenestefri

HUSK, at søge din arbejdsgiver om tjenestefri med løn. Der gives ingen lønrefusion fra Ergoterapeutforeningen.

 

Deltagerantal

Ingen begrænsning

 

Underviser

Niels Bundgaard, arbejdsmiljø- og forhandlingskonsulent i Etf
Sannie Jørgensen, forhandlingskonsulent i Danske Fysioterapeuter

 

Indbydelse

Du finder indbydelsen her 

 

Tilmelding og tilmeldingsfrist

Du tilmelder dig på mit.etf.dk

Tilmeldingsfristen for alle møder er fredag den 17. september 2021 - forlænget til den 30. september 2021.

 

Dine data

BEMÆRK! Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter varetager administrationen af kurset i fællesskab. Derfor vil dit navn, postnr./by, arbejdsplads og e-mailadresse blive udvekslet med dem i forhold til deltagerlisten og den efterfølgende evaluering af kurset. Hvis du ikke ønsker at dine data står på deltagerlisten, skal du skrive til lp@etf.dk.

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.