Regionale møder for AMR den 19. november 2020 - Aalborg

På regionale møder for AMR får du ny viden og inspiration, udveksler erfaringer og møder dit netværk af andre arbejdsmiljørepræsentanter. Møderne bliver holdt fem steder i landet.
Torsdag 19. november 2020
09.00
Danske Fysioterapeuter (Kreds Nordjylland)
Sofiendalsvej 3
9200 Aalborg SV

 

Hvad handler mødet om
 

Indhold

På denne møderække har vi sammensat et program bestående af forskellige elementer:

 • Et tilbageblik på Corona situationen
  Hvordan oplevede I jeres rolle som AMR blev sat i spil og hvilke erfaringer bringer vi med os? Hvordan er status her og nu, og hvad skal vi være opmærksomme på fremadrettet?
 • AMR for flere faggrupper eller/og på flere matrikler.
  Rigtig mange af jer dækker flere faggrupper og nogen dækker også flere matrikler. Hvilke udfordringer giver det? Del erfaringer og dilemmaer og få inspiration til hvordan disse udfordringer kan håndteres.
 • Introduktion til hæftet ”På forkant”.
  Hæftet ”På forkant” giver inspiration og værktøjer til samarbejdet internt i arbejdsmiljøgruppen og hvordan man kan være på forkant med arbejdsmiljøarbejdet
 • Bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø.
  Som noget nyt kommer der en bekendtgørelse om det psykiske arbejdsmiljø og vi vil benytte mødet til at præsentere bekendtgørelsen for jer og drøfte dens potentiale i arbejdsmiljøarbejdet.


Der bliver mulighed for diskussioner undervejs i mødet, hvor der kan tages udgangspunkt i egne cases. Medbring derfor gerne cases, der omhandler AMR for flere faggrupper / flere matrikler på din arbejdsplads – små som store.

Møderne vil være en blanding af korte oplæg og gruppediskussioner.

 

Målgruppe

AMR, der er medlem af Etf eller Danske Fysioterapeuter.

 

Sted

Kolding den 17. november 2020
Herning den 18. november 2020
Aalborg den 19. november 2020
Ringsted den 30. november 2020
København den 2. december 2020

 

Pris

Gratis

 

Transportudgifter ifm med mødet

Ergoterapeutforeningen dækker de faktiske udgifter ved transport til og fra mødestedet. Det gælder uanset, om du vælger at køre med offentlige transportmidler eller i bil (laveste takst).

Læs mere om retningslinjer for refusion af transportgodtgørelse her   

Du kan kun få udbetalt refusion af udgiften til transport, hvis Etf har modtaget den udfyldte blanket fra dig, senest 2 måneder efter mødets afholdelse. Herefter bliver der ikke udbetalt refusion. Blanketten sendes elektronisk til regnskab@etf.dk

 

Tjenestefri

HUSK, at søge din arbejdsgiver om tjenestefri med løn. Der gives ingen lønrefusion fra Ergoterapeutforeningen.

 

Deltagerantal

Ingen begrænsning

 

Underviser

Britt Thorning Lind, arbejdsmiljøkonsulent i Etf
Sannie Jørgensen, forhandlingskonsulent i Danske Fysioterapeuter

 

Program

Du finder indbydelsen/program her 

 

Tilmelding

Du tilmelder dig på mit.etf.dk

 

COVID-19

På kurser afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter, følger vi sundhedsmyndighedernes COVID-19 retningslinjer med henblik på at forebygge smittespredning.

 

Dine data

BEMÆRK! Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter varetager administrationen af kurset i fællesskab. Derfor vil dit navn, postnr./by, arbejdsplads og e-mailadresse blive udvekslet med dem i forhold til deltagerlisten og den efterfølgende evaluering af kurset. Hvis du ikke ønsker at dine data står på deltagerlisten, skal du skrive til lp@etf.dk.

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.