Regionale møder for AMiR den 13. november 2018 - Herning

På efterårets regionale møder for AMiR får du viden om hvordan ergo- og fysioterapeuter vurderer deres psykiske arbejdsmiljø og desuden bliver du præsenteret for konkrete redskaber til stressforebyggelse på arbejdspladsen. Møderne bliver holdt fem steder i landet.
Tirsdag 13. november 2018
09.00
Scandic Regina, Herning
Fonnebechsgade 20
7400 Herning

 

Hvad handler mødet om

 

Indhold

FTF gennemførte en stor undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø i 2017. 563 fysioterapeuter og 636 ergoterapeuter deltog i undersøgelsen. På møderne vil vi præsentere de resultater af undersøgelsen, som er særligt interessante for ergo- og fysioterapeuter. 

Undersøgelsen viser blandt andet, at 17 % af fysioterapeuterne og 19 % af ergoterapeuterne ofte eller hele tiden har følt sig stressede inden for de sidste to uger. Det er for mange, og det viser, at der er brug for indsatser på arbejdspladserne for at forebygge stress.

Derfor vil vi på møderne præsentere et udsnit af de redskaber, der er udviklet til at arbejde med stress-forebyggelse på arbejdspladserne.

 

Forberedelse

Du vil inden mødet blive bedt om, at læse noget materiale.

 

Målgruppe

AMiR, der er medlem af Etf eller Danske Fysioterapeuter.

 

Sted

Herning den 13. november 2018
Kolding den 14. november 2018
Aalborg den 15. november 2018
Ringsted den 26. november 2018
København den 5. december 2018 

 

Pris

Gratis

 

Transportudgifter ifm med mødet

Ergoterapeutforeningen dækker de faktiske udgifter ved transport til og fra mødestedet. Det gælder uanset, om du vælger at køre med offentlige transportmidler eller i bil (laveste takst).

Læs mere om retningslinjer for refusion af transportgodtgørelse her   

Vær opmærksom på, at du skal aflevere / indsende kørselsblanketten, inden der er gået 2 måneder efter mødet, for at få refunderet udgiften til transport.

 

Tjenestefri

HUSK, at søge din arbejdsgiver om tjenestefri med løn. Der gives ingen lønrefusion fra Ergoterapeutforeningen.

 

Deltagerantal

Ingen begrænsning

 

Underviser

Britt Thorning Lind, arbejdsmiljøkonsulent i Etf
Sannie Jørgensen, forhandlingskonsulent i Danske Fysioterapeuter

 

Program

Du finder indbydelsen/program her 

 

Tilmelding

Du tilmelder dig på mit.etf.dk