Region Syd - Kvalificer din ergoterapi "Medlemsarrangement om modellen: The Intentional Relationship Model (IRM)"

Medlemsarrangement om modellen: The Intentional Relationship Model
Torsdag 29. august 2019
16.30
Fredericia Idrætscenter, Lokale: FiC-Lounge
Vestre Ringvej 100
7000 Fredericia

Indhold

Intentional Relationship Model (IRM) er en begrebsmæssig model, som redegør for en terapeutisk anvendelse af selvet i en ergoterapeutisk intervention.

Som ergoterapeut får man via modellen anvisninger på, hvilke handlemuligheder og konkrete interpersonelle færdigheder, der kan anvendes til at skabe og vedligeholde en terapeutisk relation og derigennem fremme klienters aktivitetsengagement.

Læs mere om modellens elementer her.

IRM henvender sig til alle ergoterapeuter og kan derfor anvendes uanset ansættelsesområde.

Vi laver arrangementet efter opfordring fra ergoterapeuter på afd. P i Odense.

Du kan også komme med ønsker om arrangementer her.

Når du er tilmeldt arrangementet, får du en bekræftelse på, at din tilmelding er registreret. Er arrangementet overtegnet, får du besked om, at du er på venteliste.

Efter tilmeldingsfristens udløb får du en mail med yderligere oplysninger.

Du kan altid tjekke, hvad du er tilmeldt på på mit.etf.dk.

Oplægsholdere

Lone Decker og Henrik Kruse-Hansen.

Målgruppe

Alle medlemmer.

Sted

Fredericia Idrætscenter
Lokale: FiC-Lounge
Vestre Ringvej 100
7000 Frederia

Varighed

Der er kaffe og te fra kl. 16.30.

Selve arrangementet er fra kl. 17.00-20.30.

Pris

Gratis.

Tilmeldingsfrist

Torsdag den 22. august 2019.

Forplejning

Kaffe og te fra kl. 16.30.

Undervejs i arrangementet får du sandwich og vand.

Har du særlige behov vedr. forplejning, f.eks. vegetarmad, skal du sende en mail inden tilmeldingsfristens udløb til Anna-Marie Laustsen, aml@etf.dk

Kontaktperson

Har du spørgsmål til din tilmelding skal du tage kontakt til Anette Meulengracht-Jensen, amj@etf.dk

Har du spørgsmål til selve arrangementet, skal du kontakte Regionsformand Anna-Marie Laustsen, aml@etf.dk