Region Syd - "Krydspres - myndighedsområdet"

Arbejder du som myndighedssagsbehandler? Og oplever du at stå i et krydspres mellem forvaltning af lovgivning og faglighed, hvor borgeren er i centrum? Så er dette medlemsarrangement lige noget for dig! Vi sætter nemlig fokus på motivation og trivsel i hverdagen for myndighedssagsbehandlere. Der holdes et tilsvarende arrangement i sensommeren i Vojens / Haderslev-området.
Tirsdag 8. maj 2018
17.00
Mødecenter Fabrikken
Lumbyvej 17F
5000 Odense C

 

Oplægsholdere

Lotte Bøgh Andersen, professor, cand.scient.pol., ph.d., tilknyttet Aarhus Universitet

 

Indhold

Lotte Bøgh Andersen, professor, cand.scient.pol., ph.d. forsker i offentlig ansatte og deres ledere samt i private leverandører af offentlige serviceydelser. Hendes forskning er specielt fokuseret på betydningen af ledelse, motivation, incitamenter og professionelle normer for individuel og organisatorisk performance.

På dette arrangement vil Lotte Bøgh Andersen fortælle om motivation, styring og ledelse, og hvad der motiverer offentlige ansatte til at udføre et godt stykke arbejde. ”Vores forskning tyder på, at de der motiveres af at gavne samfundet, giver den en ekstra skalle, og det kommer brugerne til gavn”.

Meld dig til arrangementet, mød op og få ny viden og inspiration med hjem.

Der er kaffe og te fra kl 16:30. Arrangementet starter kl 17:00. I løbet af arrangement serveres en sandwich og vand/sodavand

 

Program

Aftenen vil blandt andet omhandle:

  • Hvad er det, der driver os i hverdagen som offentligt ansatte? Ydre, indre og public service motivation
  • Motivation i krydspresset som ansat i den offentlige sektor: Værdikonflikter i praksis
  • Trivsel og arbejdsglæde, hvordan styrker vi det? Et spørgsmål om ledelse og understøttende styring

Herunder vil der være oplæg, gruppediskussioner og tværgående deling af erfaringer og indsigter.

 

Målgruppe

Alle medlemmer af Ergoterapeutforeningen.

 

Pris

Gratis

 

Antal deltager

50 deltagere, men hvis flere tilmeldinger, forsøges at få større lokale.

 

Kontaktperson

I forbindelse med arrangementet og indhold: Regionsformand Anna-Marie Laustsen, aml@etf.dk.
I forbindelse med tilmelding: Sekretær Karina Jeppesen, kj@etf.dk